Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt - i alla ämnen


  • 2021-02-18
    14:30 - 16:00

Hur kan du arbeta strukturerat och tydligt för att nå dina elever oavsett förutsättningar, där identitet, språk och ämneskunskaper utvecklas parallellt? Ett tillfälle att både dela erfarenheter med andra lärare i olika ämnen och ta del av teorier och modeller som stöttar samt utmanar alla elever på olika nivåer. Innehållet är en repris på den (more…)