Publicerat:

Programmering i Python 3 och Google Colab (heldag)


  • Programmering i Python 3 och Google Colab (heldag)2019-11-15
    08:30 - 15:30

Utifrån motsvarande upplägg som kursen “Programmering i Python 3 & Google Colab (4 träffar)” erbjuds en heldagsutbildning på Grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning (Rönnen) inklusive fika. Kursen utgår ifrån programmeringens grundpelare S.A.R.A: Sekvens Alternativ Repetition Abstraktion Under dagen blandas teori med övningar och praktiska exempel. Kursen ger dig en god grund för att komma igång med programmering i (mer…)