Publicerat:

Konferens kring transspråkande


 • Konferens kring transspråkande2019-10-02

Grundskoleförvaltningen bjuder in förskollärare och lärare i Malmö stad till konferens kring transspråkande. Den 2 oktober kl 08.00-15.45 träffas vi på Folk Mat & Möten, Olof Palmes plats 1 i Malmö. 08.00–08.20 Incheckning 08.20–08.30 Välkomna! 08.30– 10.00 Gudrun Svensson – Vad är transspråkande? 10.00–10.30 Fika 10.30–11.15 Workshop 1: Sarah Hederstierna, Stavros Gelios och Sofia Aprile: (mer…)

Publicerat:

Mötesplats - Kartläggning steg 1 och 2


 • 2019-10-14
  14:30 - 16:00

Alla nyanlända elever i Malmö stad skrivs in på Mottagningsenheten där de också genomför Skolverkets obligatoriska kartläggning i steg 1 och steg 2. Vilken information kan vi förväntas få av kartläggningsprofilerna och hur används de som stöd i planering av elevens fortsatta skolgång? Varje år börjar ca 1000 nyanlända elever i Malmö stads grundskolor. Med (mer…)

Publicerat:

Individuell studieplan - Studie- och yrkesvägledarens roll


 • 2019-10-18
  09:00 - 10:30

Vilken roll har SYV vid upprättande av individuell studieplan? Hur kan samarbetet med övriga parter (elev/vårdnadshavare/ mentor och ämneslärare) se ut?  Vi träffas kring frågor i upprättandet av den obligatoriska individuella studieplanen för nyanlända elever som tas emot i åk 7-9 och utbyter tankar och erfarenheter.  Sedan augusti 2018 är det obligatoriskt att upprätta individuell (mer…)

Publicerat:

Mötesplats - Bygga svenska


 • 2019-11-06
  14:30 - 16:00

Står du i startgropen och vill veta mer kring bedömningsstödet i andraspråksutveckling Bygga svenska eller är du redan igång och vill träffa andra lärare för en fördjupad diskussion i bedömningsarbetet? Då är du välkommen att anmäla dig till Introduktion till Bygga svenska eller Fördjupning i Bygga svenska.  Introduktion till Bygga svenska Denna mötesplats är för (mer…)

Publicerat:

Mötesplats - Studiehandledning


 • 2019-11-14
  14:30 - 16:00

Vill du veta mer och inspireras till att utveckla goda förutsättningar för en effektiv studiehandledning för era elever? Hur kan man planera och organisera studiehandledningen? Vad ligger till grund för studiehandledningens inriktning? Hur kan studiehandledningen användas för en högre måluppfyllelse? Mötesplatsen riktar sig till dig som är klasslärare, ämneslärare och skolledare i åk 1-9 och (mer…)

Publicerat:

Mötesplats - Förberedelseklass


 • 2019-11-21
  14:30 - 16:00

Hur kan vi skapa en god lärmiljö för nyanlända elever med förberedelseklass som verktyg? Hur kan samarbetet med ämneslärare ske? Vi reder ut vilka ämnen eleven ska läsa i förberedelseklassen. Kom och diskutera både ni som redan arbetar i en förberedelseklass men även ni som har tankar på att starta upp en. Mötesplatsen riktar sig (mer…)