placeholder bild

Publicerat:

Lexia Provia


  • Lexia Provia2019-03-04
    14:00 - 16:00

Kom och lär dig använda Lexia Provia Måndagen den 4 mars 2019 kommer Lotta Wendt från Sanoma och Maria Ekström från Kryddgårdsskolan att hålla i ett informations och workshopspass på temat Lexia Provia. Lexia Provia är ett användarvänligt sätt att både få kunskap om elevers språkutveckling men även vilka övningar och uppgifter som är lämpliga (mer…)