Publicerat:

Nätverksmingel Skolbibliotek


 • 2019-12-18
  12:00 - 16:00

Välkommen på nätverksmingel med fokus på Skolbiblioteksutveckling! Eftermiddagens innehåll: -Information från Utvecklingsavdelningen. -Årets bibliotek 2019. Magdalena och Sten Ivarsson från Söderslättsgymnasiet berättar om vägen till Årets Bibliotek, kärnfrågor och hur de satt upp mål, planeringar och utvärderingar i verksamheten. De berättar om sina framgångsfaktorer såsom handledningar, ger konkreta exempel från sin undervisning och hur de arbetat (mer…)

Publicerat:

Kurs Skolbibliotek: Anpassa din startsida på Skolbibliotek Malmö


 • 2020-01-14

14 januari kl. 14-16.30 Utvecklingsavdelningen, 40-salen (C548) Välkommen till en eftermiddag med skolbibliotekskatalogen i fokus. Vi går igenom hur du som ansvarig på ditt skolbibliotek kan förändra utseendet och anpassa skolbibliotekets startsida på Skolbibliotek Malmö. Välkomna! David Norgren & Maria Schedvin, Utvecklingsavdelningen För skolbibliotekarier och skolbibliotekspersonal i grundskola och gymnasium/komvux. Ta med dator. Anmälningslänk. (mer…)

Publicerat:

Nätverk: Barnbibliotekarier och skolbibliotekarier i Malmö


 • 2020-01-22

22 januari 2020 kl. 9-12 Stadsbiblioteket Röda rummet Målgrupp: Barnbibliotekarier på BIM, skolbibliotekarier på grundskolorna i Malmö På biblioteken i Malmö och på skolbiblioteken i Malmö möter vi alla barn i Malmö! Vi möter barnen ur våra olika perspektiv som barnbibliotekarier och skolbibliotekarier. Hur kan våra olika ingångar i mötena med barnen bli en del (mer…)

placeholder bild

Publicerat:

Kurs Skolbibliotek: Skolbibliotek Malmö


 • 2020-01-27

27 januari kl 14-16.30 Utvecklingsavdelningen, 40-salen (C548) Välkommen till en eftermiddag med skolbibliotekskatalogen i fokus. På kursen kommer du lära dig hur du kan använda Skolbibliotek Malmö. Du kommer att få lära dig att: -söka och hitta -logga in -låna e-böcker och ljudböcker -använda appen Biblio -använda samlingar -strömmande media För personal i grundskola och (mer…)

placeholder bild

Publicerat:

Workshop Skolbibliotek: Kom och fyll i din KB-enkät!


 • 2020-02-04

4 februari kl. 14-16.30 Utvecklingsavdelningen, 40-salen (C548) Välkommen att fylla i Kungliga bibliotekets enkät med skolbiblioteksstatistik. Vi sitter tillsammans och fyller i den statistik som Kungliga biblioteket efterfrågar i den omfattande enkäten. Här finns det tid att diskutera hur vi kartlägger och sammanställer skolbibliotekets aktiviteter under läsåret. För skolbibliotekarier och skolbibliotekspersonal i grundskola och gymnasium/komvux. (mer…)

placeholder bild

Publicerat:

Kurs Skolbibliotek: Artikelsök


 • 2020-02-12
  15:00 - 16:00

12 februari kl. 15-16 Utvecklingsavdelningen, 40-salen (C548) Välkommen på workshop och lär dig mer om hur du söker och hittar i Artikelsök. “Med ArtikelSök hittar du enkelt svenska tidnings- och tidskriftsartiklar samt hänvisningar till forskningsresultat och andra relaterade källor. Kvalitetsgranskat och källhänvisat. Databasen är en lättanvänd oberoende söktjänst för skolor och bibliotek.” https://www.btj.se/bibliotek/soktjanster/artikelsok För skolbibliotekarier, (mer…)

placeholder bild

Publicerat:

Kurs: Skolbiblioteket Barnkonventionen blir lag - hur syns det i skolbiblioteket?


 • 2020-03-02
  14:00 - 16:30

2 mars kl. 14-16:30 Utvecklingsavdelningen, 40-salen (C548) 1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag. Vad betyder det för skolbibliotekets rum och verksamhet och hur kan vi synliggöra och arbeta med barnens perspektiv i skolbiblioteket? Du kommer få mer kunskap om barnkonventionen och hur du kan koppla arbetet med barnkonventionen till ditt skolbibliotek i en workshop tillsammans (mer…)

placeholder bild

Publicerat:

Kurs Skolbibliotek: Skapa listor


 • 2020-03-24
  09:00 - 16:30

24 april kl 9-16.30 Utvecklingsavdelningen, 40-salen (C548) Funktionen ”Skapa listor” erbjuder avancerade möjligheter att söka i Sierra. Sökurvalet går att exportera till Microsoft Excel för vidare bearbetning. ”Skapa listor” kan bland annat användas till att göra förteckningar över hela eller delar av bibliotekets mediebestånd eller ta ut klasslistor över elevernas bibliotekslån. I denna heldagskurs får (mer…)