Gå direkt till innehållet
E-twinning logotype.

Publicerat:

Workshop eTwinning - inspirerande internationella samarbeten


 • eTwinning2021-09-23

Denna workshop riktar sig till alla er pedagoger som längtar efter eller är intresserade av att komma igång med ett mindre internationellt samarbete som handlar om det du arbetar med just nu i din/dina klasser/barngrupper. Under vår workshop får du bekanta dig med plattformen eTwinning och samtidigt får du också möjlighet att inleda samarbete. Du (more…)

placeholder bild

Publicerat:

Temavecka tillgängligt lärande med digitala lärresurser och digital assisterande teknik


 • 2021-09-27 - 2021-10-01
  08:00 - 16:00

Välkommen till en temavecka om tillgängligt lärande med digitala lärresurser och digital assisterande teknik! Under temaveckan den 27 september – 1 oktober kommer du kunna fördjupa dig i de digitala lärresurser och den digital assisterande tekniken, som är tillgänglig för elever och personal i grundskolan och gymnasie- och vuxenutbildningen i Malmö stad. Under temaveckans sista (more…)

E-twinning logotype.

Publicerat:

Workshop eTwinning - inspirerande internationella samarbeten


 • Workshop eTwinning2021-09-30

Denna workshop riktar sig till alla er pedagoger som längtar efter eller är intresserade av att komma igång med ett mindre internationellt samarbete som handlar om det du arbetar med just nu i din/dina klasser/barngrupper. Under vår workshop får du bekanta dig med plattformen eTwinning och samtidigt får du också möjlighet att inleda samarbete. Du (more…)

Publicerat:

Det flerspråkiga skolbiblioteket – litteratur, läsutveckling, läsmotivation


 • Det flerspråkiga skolbiblioteket2021-10-14

Skolbibliotekets roll på skolan skulle säkert kunna kunna bli mer central, och hur skulle Du kunna nå och motivera fler elevers läsutveckling genom flerspråkighet, bibliotek och lärarsamarbete? Frågan är utgångspunkten för våra pedagogiska lärträffar för skolbibliotekarier, lärare i svenska, svenska som andraspråk och i modersmåls med syfte att visa och plantera frön för de stora (more…)

Kollage och texten Skolbibilotek Malmö.

Publicerat:

Skolbibliotek: Skapa listor


 • 2021-10-22
  09:00 - 15:00

Anmälningsformulär Vi går igenom hur du enkelt skapar listor och bearbetar i Excel samt mer avancerad användning i bibliotekssystemet Sierra. För skolbibliotekarier och skolbibliotekspersonal i grundskola och gymnasium/komvux. Ta med dator. (more…)

Kollage och texten Skolbibilotek Malmö.

Publicerat:

Skolbibliotek: Statistik som verksamhetsutveckling


 • 2021-11-09
  13:00 - 16:00

Anmälningsformulär Hur många böcker finns på mitt skolbibliotek? Hur mycket lånas ut och när? Vilka placeringar rör på sig minst? I denna kurs får du lära dig hur du med hjälp av bibliotekssystemet får fram statistik. I kursen får du dessutom verktyg för att problematisera statistik och hur du kan använda den för att utveckla (more…)

Kille sitter i skolbänk, framför bärbar dator.

Publicerat:

Med MIK i fokus - utveckla din skolas MIK-arbete


 • 2021-11-25
  13:00 - 16:00

Anmälningsformulär Tycker du att det är svårt att arbeta med medie- och informationskunnighet (MIK) i skolan? Under läsåret genomför vi två tillfällen med fokus på hur du kan utveckla och arbeta med MIK med utgångspunkt i din skolas verksamhet och i samarbete med en kollega. Anmäl dig och din kollega här. Vi träffas första gången (more…)

Kollage och texten Skolbibilotek Malmö.

Publicerat:

Skolbibliotek: Mötesplats


 • 2021-12-17
  13:00 - 16:00

Anmälningsformulär Välkommen till en eftermiddag och sammanfattning av terminen för skolbiblioteksansvariga och skolbibliotekarier. För skolbibliotekarier och skolbibliotekspersonal i grundskola och gymnasium/komvux. (more…)