placeholder bild

Publicerat:

Kurs Skolbibliotek: Skolbibliotek Malmö INSTÄLLD!


 • 2020-01-27

OBS! Kursen är inställd pga för få anmälningar. 27 januari kl 14-16.30 Utvecklingsavdelningen, 40-salen (C548) Välkommen till en eftermiddag med skolbibliotekskatalogen i fokus. På kursen kommer du lära dig hur du kan använda Skolbibliotek Malmö. Du kommer att få lära dig att: -söka och hitta -logga in -låna e-böcker och ljudböcker -använda appen Biblio -använda (mer…)

placeholder bild

Publicerat:

Workshop Skolbibliotek: Kom och fyll i din KB-enkät!


 • 2020-02-04

4 februari kl. 14-16.30 Utvecklingsavdelningen, 40-salen (C548) Välkommen att fylla i Kungliga bibliotekets enkät med skolbiblioteksstatistik. Vi sitter tillsammans och fyller i den statistik som Kungliga biblioteket efterfrågar i den omfattande enkäten. Här finns det tid att diskutera hur vi kartlägger och sammanställer skolbibliotekets aktiviteter under läsåret. För skolbibliotekarier och skolbibliotekspersonal i grundskola och gymnasium/komvux. (mer…)

placeholder bild

Publicerat:

ArtikelSök - en klok och kaxig söktjänst


 • 2020-02-12
  15:00 - 16:00

12 februari kl. 15-16 Utvecklingsavdelningen, 40-salen (C548) ArtikelSök är en söktjänst för elever, bibliotekarier och lärare. Genom den har du tillgång till över 2,4 miljoner kvalitetsgranskade tidnings- och tidskriftsartiklar. ArtikelSök har under 2019 lanserats med ett nytt, användarvänligt gränssnitt, anpassat för att fungera lika bra i smartphones och surfplattor som på dator. Välkommen till en presentation (mer…)

placeholder bild

Publicerat:

Kurs: Skolbiblioteket Barnkonventionen blir lag - hur syns det i skolbiblioteket?


 • 2020-03-02
  14:00 - 16:30

2 mars kl. 14-16:30 Utvecklingsavdelningen, 40-salen (C548) 1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag. Vad betyder det för skolbibliotekets rum och verksamhet och hur kan vi synliggöra och arbeta med barnens perspektiv i skolbiblioteket? Du kommer få mer kunskap om barnkonventionen och hur du kan koppla arbetet med barnkonventionen till ditt skolbibliotek i en workshop tillsammans (mer…)

placeholder bild

Publicerat:

Nätverk: Skolbibliotek Användarmöte SELMA


 • 2020-03-26
  13:00 - 16:30

26 mars kl. 13-16.30 Utvecklingsavdelningen, Våning 9. Vänligen vänta vid grundskoleförvaltningens reception så hämtar vi er där. Välkommen till det årliga användarmötet om SELMA. Vi tar upp vad som är nytt och gå gång när det gäller systemet. Hjärtligt välkomna! David Norgren och Aleksandra Erlandsson, Utvecklingsavdelningen För skolbibliotekarier och skolbibliotekspersonal i grundskola och gymnasium/komvux. Anmälningslänk. (mer…)

placeholder bild

Publicerat:

Kurs: Skolbibliotek Malmö


 • 2020-04-15
  14:00 - 16:30

15 april kl 14-16.30 Utvecklingsavdelningen, 40-salen (C548) Välkommen till en eftermiddag med skolbibliotekskatalogen i fokus. På kursen kommer du lära dig hur du kan använda Skolbibliotek Malmö. Du kommer att få lära dig att: -söka och hitta -logga in -låna e-böcker och ljudböcker -använda appen Biblio -använda samlingar -strömmande media För personal i grundskola och (mer…)

placeholder bild

Publicerat:

Nätverk: Skolbibliotek Röda tråden


 • 2020-04-22

22 april kl 13-16.30 Utvecklingsavdelningen, 40-salen (C548) Välkommen till en eftermiddag med nätverkande mellan skolbibliotek på grundskola och gymnasieskola-komvux. Hur kan vi skapa en röd tråd mellan våra verksamheter i arbetet med MIK i allmänhet och informationssökning, källkritik och netikett i synnerhet. Det här är den tredje träffen i vårt nätverk. Läs gärna mer om (mer…)

placeholder bild

Publicerat:

Kurs Skolbibliotek: Skapa listor


 • 2020-04-24
  09:00 - 16:30

24 april kl 9-16.30 Utvecklingsavdelningen, 40-salen (C548) Funktionen ”Skapa listor” erbjuder avancerade möjligheter att söka i Sierra. Sökurvalet går att exportera till Microsoft Excel för vidare bearbetning. ”Skapa listor” kan bland annat användas till att göra förteckningar över hela eller delar av bibliotekets mediebestånd eller ta ut klasslistor över elevernas bibliotekslån. I denna heldagskurs får (mer…)