Publicerat:

Fakta, fejk och fiktion - skolan och skolbibliotekens utmaningar i den digitala demokratin


  • 2019-09-24
    15:00 - 16:00

I vår globala och digitala värld där information finns tillgänglig för alla att bruka och missbruka står demokratin inför nya utmaningar med vinklade och fejkade nyheter. Det som krävs för att navigera i det nya medielandskapet kommer att problematiseras i denna föreläsning utifrån den senaste forskningen om hur svenskar är både bra och dåliga på (mer…)