Publicerat:

INSTÄLLT - Mötesplats - Nyanlända - Förberedelseklass


  • Mötesplats Förberedelseklass2020-04-22

Mötesplatser är ett tillfälle att träffa kollegor inom Malmö stad för att diskutera och dela erfarenheter av arbete med nyanlända elever.  Utöver våra insatser som är igång ute på skolorna, bjuder Vägledning & stöd in till träffar med teman utifrån skolornas uttryckta behov och önskemål. Under våren 2020 fokuserar mötesplatserna på ett undervisningsnära innehåll.   (mer…)

Publicerat:

INSTÄLLT - Mötesplats - Nyanlända - Studiehandledning på modersmålet


  • 2020-05-06
    14:30 - 16:00

Mötesplatser är ett tillfälle att träffa kollegor inom Malmö stad för att diskutera och dela erfarenheter av arbete med nyanlända elever.  Utöver våra insatser som är igång ute på skolorna, bjuder Vägledning & stöd in till träffar med teman utifrån skolornas uttryckta behov och önskemål. Under våren 2020 fokuserar mötesplatserna på ett undervisningsnära innehåll.   (mer…)