Publicerat:

Heldag, programmering i Python 3 & Google Colab


 • 2019-03-01
  08:30 - 16:30

Utifrån motsvarande upplägg som kursen “Programmering i Python & Colab” träff 1 – 4 erbjuds en heldagskurs på PI inklusive fika. Vi träffas 8:30 och jobbar hela dagen med programmeringens grundpelare S.A.R.A: Sekvens Alternativ Repetition Abstraktion Under dagen blandas teori med övningar och praktiska exempel. Dagens avslutas 16:30 och du får med dig en god (mer…)

Publicerat:

Programmering i Python 3 & Google Colab, 4 tillfällen


 • 2019-03-05
  14:00 - 16:00

Utifrån motsvarande upplägg som kursen “Heldag, Programmering i Python 3 & Google Colab” erbjuds fyra träffar på PI inklusive fika. Kursen utgår ifrån programmeringens grundpelare S.A.R.A: Sekvens Alternativ Repetition Abstraktion Under träffarna blandas teori med övningar och praktiska exempel. Kursen ger dig en god grund för att komma igång med programmering i undervisningen enligt de (mer…)

Publicerat:

Inspirationsworkshop i Kooperativt Lärande


 • 2019-03-05
  14:30 - 17:00

Inspirationsworkshop i Kooperativt Lärande På inspirationsworkshopen i Kooperativt Lärande får du verktyg för att elever* ska bli aktiva i sitt lärande. I Kooperativt Lärande använder du dig av färdiga strukturer som inte är ämnesbundna och som är konstruerade så att elever* arbetar med varandra i par och/eller grupper. Strukturerna är uppbyggda så att innehållet processas utifrån (mer…)

Publicerat:

Inspirationsworkshop i Kooperativt Lärande


 • 2019-04-01
  14:30 - 17:00

Inspirationsworkshop i Kooperativt Lärande På inspirationsworkshopen i Kooperativt Lärande får du verktyg för att elever* ska bli aktiva i sitt lärande. I Kooperativt Lärande använder du dig av färdiga strukturer som inte är ämnesbundna och som är konstruerade så att elever* arbetar med varandra i par och/eller grupper. Strukturerna är uppbyggda så att innehållet processas utifrån (mer…)

placeholder bild

Publicerat:

Workshop med NAO 1 del 1 av 2


 • 2019-04-24

Detta är del 1 av 2 i en sammanhängande serie av en grundutbildning i att arbeta med NAO-roboten i din undervisning. Andra delen är den 2 maj. Det är viktigt att du går på alla tre för sammanhang och helhet. Vi kommer att gå igenom NAO från början och göra en del övningar tillsammans men (mer…)

placeholder bild

Publicerat:

Workshop med smårobotar


 • 2019-05-20

Välkommen till PI för att få bekanta dig med de olika smårobotar som finns till utlåning på PI. Under eftermiddagen får du bekanta dig med Sphero, Bolt, Dash, Cue, Bluebots, Beebots, Kubo och Ozobots. Du arbetar aktivt i grupp med andra kring både hur de fungerar och hur de kan användas i undervisningen för att (mer…)

placeholder bild

Publicerat:

Workshop med NAO 2 del 1 av 2


 • Workshop med NAO 2 del 1 av 22019-05-22

Detta är del 1 av 2 i en sammanhängande serie av en grundutbildning i att arbeta med NAO-roboten i din undervisning. Andra delen är den 28 maj. Det är viktigt att du går på alla tre för sammanhang och helhet. Vi kommer att gå igenom NAO från början och göra en del övningar tillsammans men (mer…)

placeholder bild

Publicerat:

Workshop med NAO 2 del 2 av 2


 • Workshop med NAO 2 del 2 av 22019-05-28

Detta är del 1 av 2 i en sammanhängande serie av en grundutbildning i att arbeta med NAO-roboten i din undervisning. Första delen är den 22 maj. Det är viktigt att du går på bägge två för sammanhang och helhet. Vi kommer att gå igenom NAO från början och göra en del övningar tillsammans men (mer…)