Publicerat:

Mötesplats - Kartläggning steg 1 och 2


 • 2019-10-14
  14:30 - 16:00

Alla nyanlända elever i Malmö stad skrivs in på Mottagningsenheten där de också genomför Skolverkets obligatoriska kartläggning i steg 1 och steg 2. Vilken information kan vi förväntas få av kartläggningsprofilerna och hur används de som stöd i planering av elevens fortsatta skolgång? Varje år börjar ca 1000 nyanlända elever i Malmö stads grundskolor. Med (mer…)

Publicerat:

Google Certifierad Pedagog Nivå 1 - Utbildning


 • Google Certifierad Pedagog Nivå 1 - Utbildning2019-10-28 - 2019-10-30
  08:00 - 12:00

En utbildning i G Suite for Education som vänder sig till dig som är IKT-pedagog, MaApps-ambassadör, personal i digitaliseringgruppen, förstelärare med IKT-uppdrag eller liknande I arbetet med “Varje elevs bästa skola” är det väsentligt att Malmö Stads grundskolor i ligger i framkant när det gäller digital användning och utveckling. Vidare att möta kravställningen från Skolverket (mer…)

Publicerat:

Mötesplats - Bygga svenska


 • 2019-11-06
  14:30 - 16:00

Står du i startgropen och vill veta mer kring bedömningsstödet i andraspråksutveckling Bygga svenska eller är du redan igång och vill träffa andra lärare för en fördjupad diskussion i bedömningsarbetet? Då är du välkommen att anmäla dig till Introduktion till Bygga svenska eller Fördjupning i Bygga svenska.  Introduktion till Bygga svenska Denna mötesplats är för (mer…)

Publicerat:

Mötesplats - Studiehandledning


 • 2019-11-14
  14:30 - 16:00

Vill du veta mer och inspireras till att utveckla goda förutsättningar för en effektiv studiehandledning för era elever? Hur kan man planera och organisera studiehandledningen? Vad ligger till grund för studiehandledningens inriktning? Hur kan studiehandledningen användas för en högre måluppfyllelse? Mötesplatsen riktar sig till dig som är klasslärare, ämneslärare och skolledare i åk 1-9 och (mer…)

Publicerat:

Programmering i Python 3 och Google Colab (heldag)


 • Programmering i Python 3 och Google Colab (heldag)2019-11-15
  08:30 - 15:30

Utifrån motsvarande upplägg som kursen “Programmering i Python 3 & Google Colab (4 träffar)” erbjuds en heldagsutbildning på Grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning (Rönnen) inklusive fika. Kursen utgår ifrån programmeringens grundpelare S.A.R.A: Sekvens Alternativ Repetition Abstraktion Under dagen blandas teori med övningar och praktiska exempel. Kursen ger dig en god grund för att komma igång med programmering i (mer…)

Publicerat:

Mötesplats - Förberedelseklass


 • 2019-11-21
  14:30 - 16:00

Hur kan vi skapa en god lärmiljö för nyanlända elever med förberedelseklass som verktyg? Hur kan samarbetet med ämneslärare ske? Vi reder ut vilka ämnen eleven ska läsa i förberedelseklassen. Kom och diskutera både ni som redan arbetar i en förberedelseklass men även ni som har tankar på att starta upp en. Mötesplatsen riktar sig (mer…)