placeholder bild

Publicerat:

Workshop med små robotar


  • Workshop med små robotar2019-11-26
    14:00 - 17:00

Välkommen till Utvecklingsavdelningen för att få bekanta dig med de olika smårobotar som finns till utlåning på Utvecklingsavdelningen. Under eftermiddagen får du bekanta dig med bland andra Sphero, Bolt, Dash, Cue, Bluebots, Beebots, Kubo och Ozobots. Du arbetar aktivt i grupp med andra kring både hur de fungerar och hur de kan användas i undervisningen (mer…)

Publicerat:

Akademi Magelungen föreläsning


  • 2019-12-05
    08:15 - 12:00

Inbjudan till föreläsning av Akademi Magelungen Inbjudan riktar sig i första hand till skolornas elevhälsoteam. Om det efter den 20 november finns platser kvar (av 400) kommer dessa att göras tillgängliga för all personal som arbetar med barn och elever inom Grundskoleförvaltningen i Malmö stad. Anders Malmquist, grundskoledirektör i Grundskoleförvaltningen Malmö stad hälsar välkomna och (mer…)

Publicerat:

Nätverksmöte SPEC


  • 2019-12-11
    14:00 - 16:00

Välkomna till höstens sista nätverksmöte för specialpedagoger och speciallärare. Vi träffas i 40-salen på Rönnen den 11 december kl. 14.00 – 16.00. Programmet mailas ut senare. Välkomna! (mer…)