Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Akademi Magelungen föreläsning

Bokomslag till Hemmasittare och vägen tillbaka.

Föreläsare: Peter Friberg

Försäljningen är stängd eftersom evenemanget har passerat.
 • 2019-12-05
  08:15 - 12:00

Inbjudan till föreläsning av Akademi Magelungen

Inbjudan riktar sig i första hand till skolornas elevhälsoteam. Om det efter den 20 november finns platser kvar (av 400) kommer dessa att göras tillgängliga för all personal som arbetar med barn och elever inom Grundskoleförvaltningen i Malmö stad.

Anders Malmquist, grundskoledirektör i Grundskoleförvaltningen Malmö stad hälsar välkomna och belyser kort situationen i Malmö.

Tid: Den 5 december 2019 kl. 08.15 – 12.00

Plats:: Malmö Universitet, Orkanen, D138

Förtäring: Kaffe med smörgås serveras i pausen som hålls 09.45 – 10.15

Anmälan: via Pedagog Malmö

Övrigt: I samband med föreläsningen får varje anmäld skola att få ett ex av boken Hemmasittare och vägen tillbaka.

Barn och ungdomar som av olika anledningar inte går i skolan är i dag ett växande problem. Vad säger aktuell forskning, hur kan man arbeta förebyggande och vilka insatser/behandlingar finns det?

Under föreläsningen tas bland annat följande upp:

 • Skolfaktorer som bidrar till närvaro/frånvaro
 • Varför uppstår skolfrånvaro och hur ska vi reagera när vi upptäcker det?
 • Vad säger forskningen om de elever som är skolfrånvarande?
 • Vilka insatser kan och bör skolan sätta in när problemen blir större?
 • Hur kan vi använda kartläggning av orsaker och vidmakthållande i arbetet med återgång till skolan? Vad bör kartläggas och vem ska göra kartläggningen?
 • Vilken typ av stöd behöver eleven under återgången till skolan?
 • Hur får vi till ett bra samarbete med föräldrar?
 • Hur samverkar vi bra med andra aktörer som t ex socialtjänst, BUP och Habilitering?
 • Hur kan man arbeta förebyggande på bästa sätt?

Peter Friberg är legitimerad psykolog och chef på Akademi Magelungen. Peter har tillsammans med kollegor på Magelungen skrivit boken ”Hemmasittare och vägen tillbaka”.

Slumpa en artikel