Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Mötesplats – Bygga svenska

"Välkommen till mötesplatser" står på en lapp.

Föreläsare: Helena Nilsson och Maja Söderberg

  • 2019-11-06
    14:30 - 16:00

Står du i startgropen och vill veta mer kring bedömningsstödet i andraspråksutveckling Bygga svenska eller är du redan igång och vill träffa andra lärare för en fördjupad diskussion i bedömningsarbetet? Då är du välkommen att anmäla dig till Introduktion till Bygga svenska eller Fördjupning i Bygga svenska. 

Introduktion till Bygga svenska
Denna mötesplats är för er som är nyfikna på om bedömningsstödet Bygga svenska är något som kan passa er. Vi presenterar var man hittar materialet, vad det innehåller och hur det är uppbyggt. Vi visar också hur Bygga svenska förhåller sig till andra bedömningsstöd och till kunskapskraven i svenska/svenska som andraspråk.
Vi diskuterar vad ni gör idag och vilken roll Bygga svenska kan ha i ert arbete?

Fördjupning i Bygga svenska
Denna mötesplats är för er som har kommit igång med att använda materialet. Genom att diskutera medtagna elevtexter får ni möjlighet att utbyta tankar och idéer med andra lärare och på sätt komma vidare i bedömningsarbetet.
Under den sista stunden av mötesplatsen hoppas vi att ni vill delge deltagarna i gruppen “Introduktion till Bygga svenska”, era erfarenheter och tips kring användandet av materialet.

För anmälan, gå in här! Gärna redan nu, men senast den 17 oktober.

Varmt välkommen!

Mötesplats:  

adress:
Rönnblomsgatan 6A, 212 16, Malmö

Slumpa en artikel