Gå direkt till innehållet

Det flerspråkiga skolbiblioteket – litteratur, läsutveckling, läsmotivation

Lärare och elever läser i en bok.
  • Det flerspråkiga skolbiblioteket2021-10-14

Skolbibliotekets roll på skolan skulle säkert kunna kunna bli mer central, och hur skulle Du kunna nå och motivera fler elevers läsutveckling genom flerspråkighet, bibliotek och lärarsamarbete?

Frågan är utgångspunkten för våra pedagogiska lärträffar för skolbibliotekarier, lärare i svenska, svenska som andraspråk och i modersmåls med syfte att visa och plantera frön för de stora möjligheter som arbete med läsning på olika språk och organisering mellan olika roller kan innebära för eleven och för kollegiet. Målet är att sätta skolbibliotek, flerspråkig litteratur, läsutveckling och kollegialt samarbete på kartan!

Första tillfället är den 14/10 kl 11- 13.30, och därefter bestämmer vi datum och klockslag efter era behov, intressen, tider och möjliga samarbeten. Anmäl dig här!

Slumpa en artikel