Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Det flerspråkiga skolbiblioteket, läsutveckling och läsmotivation

  • 2021-04-06
    14:30 - 16:00

Att elever får använda hela sin språkliga repertoar är väsentligt vid läsinlärning, läsutveckling, och läsmotivation. Utifrån kort teori träffas vi för att dela  praktiska arbetssätt med  läsning på flera språk och vi får en guidning av  utbudet i Malmös flerspråkiga skolbibliotek och  e-media. Vi belyser också möjliga samarbeten mellan skolbibliotekarie, lärare och modersmålslärare. Vi hittar sätt att stötta arbetet med flerspråkig läsning och mångspråkslitteratur  framåt utifrån era behov.

Mötesplatsen hålls digitalt den 6/4⏐Kl. 14:30-16:00⏐Anmäl dig här

vid frågor, kontakta: maria.schedvin@malmo.se

Slumpa en artikel