Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Digital konferens om hatbrott

  • Digital konferens om hatbrott2021-03-15

Hatbrott, det angår oss alla

Hatbrott är ständigt närvarande för utsatta grupper såsom till exempel judar, muslimer, afrosvenskar, kristna, romer och hbtq-personer. Ungdomar och vuxna vittnar om hur de och andra ofta blir utsatta för kränkningar och förolämpningar på grund av hudfärg, etnicitet, religion och sexuell identifiering.

Enligt en studie som Brottsförebyggande rådet genomfört uppger en femtedel av alla som utsatts för brott att det fanns ett hatbrottsmotiv. Det är dock få av dessa kränkningar och brott som polisanmäls.

I syfte att sätta fokus på och öka kunskapen om hatbrott bjuder Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad in till en konferens där vi fokuserar på följande frågor:

Vad är egentligen ett hatbrott?
Vilka uttryck kan det ta sig?
Hur kan vi förebygga denna typ av brott?

Målgrupp:
Konferensen riktar sig till dig som arbetar inom skola, socialtjänst, fritid, polis samt samordnare inom mänskliga rättigheter, brottsförebyggande- och folkhälsofrågor.

Mer info och anmälan här!

Slumpa en artikel