Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Digitalisering i coronakrisens spår

  • Digitalisering i coronakrisens spår2021-02-17

Seminarium i serien ”Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola”

Den 8 oktober 2020 hölls ett första seminarium kring digitaliseringen i coronakrisens spår där representanter för förskola, skola och universitet delade och diskuterade erfarenheter och intressanta ingångar. De teman som framträdde tydligast följs nu upp med två mer riktade seminarier där syftet är att diskutera dessa ingångar och hur de kan förstås, undersökas och utvecklas till gemensamma projekt. Du kan välja att delta i båda eller bara ett av seminarierna, och du är välkommen även om du inte deltog i seminariet hösten 2020.

Seminarium 1, 17 februari 2021 kl. 14.30-16.30 
Vad händer med, och hur kan vi utveckla relationella aspekter och lärande i ”mellanrummet” när skolan/undervisningen/verksamheten flyttas till en digital miljö?

Seminarium 2, 19 februari 2021 kl. 10-12 
Vilka konsekvenser får övergången till en digital skola/undervisning/verksamhet för grupper, utbildningar och verksamheter med olika förutsättningar? Det vill säga ett fokus på likvärdighet där exempelvis socio-ekonomiska perspektiv och/eller barns och ungdomars olika utmaningar och behov av stöd blir viktiga.

Under seminarierna lyfts och diskuteras kunskapsläget, frågeställningar, forskningsingångar, metoder och möjligheter att genomföra konkreta projekt inom respektive tema. Du som vill bidra och/eller lyfta fram ett forsknings- eller verksamhetsperspektiv är välkomna att kontakta seminarieledarna i så god tid innan seminariet som möjligt.

Målgrupp och medverkande 
Forskare och lärarutbildare från Malmö universitet samt representanter från olika skolverksamheter i Malmö stad som är intresserade av respektive seminariums tema.

Seminarieledare: Jens Ideland och Karin Ollinen, vetenskapliga utvecklingsledare, Malmö stad samt Anna-Lena Godhe, docent, Malmö universitet.

Anmäl dig här (Senast 11 februari 2021)

Slumpa en artikel