Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Forska tillsammans – för förbättrad kvalitet i skola och lärarutbildning i Malmö

Föreläsare: Cecilia Christersson

  • 2018-05-23
    13:00 - 16:00

OBS! Om du redan anmält dig via googleformulär behöver du inte anmäla dig igen!

Workshop 23 maj kl 13-16, Teaching Lab, Gäddan, Malmö universitet (Citadellsvägen 7)

Målgrupp: Lärare, forskare och chefer på LS, utbildningschefer, rektorer, förstelärare samt handledare på övningsskolor (förskola, grundskola, gymnasiet)

Välkomna till en eftermiddag där vi tillsammans utforskar hur universitet och skolor kan samverka för en kvalitetsutveckling både för skolans verksamhet och lärarutbildningen. Med avstamp i betänkandet ”Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring” bjuder eftermiddagen in till samtal, utbyte av tankar, diskussion kring aktuella frågeställningar och nya kontakter.

Preliminärt program:

13.00 – 13.10
Inledning

13.10 – 13.40
Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring
Presentation av betänkandet med fokus på samverkanutvecklande arbetssätt, Utredare Cecilia Christersson (tillika vicerektor på Malmö universitet)

13.40 – 14.30
Presentation av goda exempel på samverkan

14.30 – 14.45
Kaffe

14.45 – 15.45
Gruppdiskussioner

15.45 – 16.00
Summering, vägen framåt och avslut

Har du något gott exempel på samverkan att dela med dig av? Har du någon frågeställning/problem/utmaning från din verksamhet som kan vara intressant att lyfta denna eftermiddag? Hör av dig till Anna Singhateh, projektledare på Pedagogisk Inspiration; anna.singhateh@malmo.se

Mötesplats:  

adress:
Citadellsvägen 7, 211 18, Malmö

Slumpa en artikel