Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Förskolan i en flerkulturell storstadskontext

  • Förskolan i en flerkulturell storstadskontext2021-03-11

Seminarium i serien ”Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola”

Seminariet tar sin utgångspunkt i ett samarbete mellan Oslo kommun och Malmö stad samt Malmö universitet och universitetet OsloMet där målet är att diskutera de möjligheter och utmaningar som finns i de två städerna vad gäller yngre barns lärande, utveckling och livsvillkor.

Under seminariet kommer forskare och verksamma i förskola i respektive stad att presentera pågående projekt med särskilt fokus på föräldrasamverkan samt flerspråkighet, lek och estetiska uttrycksformer som en resurs för lärande. Därefter fortsätter seminariet med diskussioner kring frågor och problemställningar som kan leda till samarbete i forskningsprojekt. Det övergripande syftet är att skapa forskningssamarbeten mellan de två städerna som kan bidra till en ökad förståelse av, och kunskap om barndom och förskola i flerkulturella storstadsmiljöer.

Målgrupp 
Du som är intresserad av att samverka kring utvecklings- och forskningsprojekt som handlar om förskolans möjligheter och utmaningar i en tid av mångfald och rörlighet.

Medverkande 
Verksamma i förskola i Malmö stad och Oslo kommun, pedagoger från Kreativt lärcentrum i Malmö stad samt forskare från Malmö universitet, Göteborgs universitet och OsloMet.

Seminarieledare
Anne Harju, docent, Malmö universitet och vetenskaplig utvecklingsledare, Malmö stad samt Mette Tollefsrud, projektledare för REACH OsloMet – storbyuniversitet.

Anmäl dig här (Senast 11 mars 2021)

Slumpa en artikel