Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Google Certifierad Pedagog Nivå 1 – Utbildning

Google Certifierad Pedagog Nivå 1-märke.

Föreläsare: Peter Rosenqvist

  • Google Certifierad Pedagog Nivå 1 - Utbildning2019-10-28 - 2019-10-30
    08:00 - 12:00

En utbildning i G Suite for Education som vänder sig till dig som är IKT-pedagog, MaApps-ambassadör, personal i digitaliseringgruppen, förstelärare med IKT-uppdrag eller liknande

I arbetet med “Varje elevs bästa skola” är det väsentligt att Malmö Stads grundskolor ligger i framkant när det gäller digital användning och utveckling. Vidare att möta kravställningen från Skolverket med en ökad digitalisering.

En Google certifierad utbildare ger dig utbildning i Googles verktyg samt hur dessa kan användas i klassrummet. Därefter gör du ett prov och testar dina teoretiska och praktiska kunskaper med möjlighet att bli Google certifierad pedagog nivå 1.

Under utbildningen får du kunskap hur du kan utbilda och inspirera personal och elever på din skola att lära sig mer om Googles verktyg och bli Google certifierade pedagoger. Vidare, de mål som du får med dig efter utbildningen är att;

  • öka personalens och elevernas digitala kompetens för att stödja lärandeprocessen
  • öka personalens och elevernas förståelse för digitaliseringens inverkan på samhället
  • öka förståelsen och förmåga att arbeta med normer och värde utifrån den snabba digitaliseringen som samhället genomgår
  • öka personalens medvetenhet om verksamhetens nuläge och utvecklingsbehov utifrån läroplanens krav om digitalisering, så att personalen får det underlag de behöver för att kunna analysera sin kompetensbehov

Bli Google certifierad och kompetensutveckla personal på din skola

Var: Utbildningen sker på Utvecklingsavdelningen (före detta PI), Rönnbladsgatan 1B

När: Vecka 44 (höstlov för eleverna)

  • Måndagen 28 oktober, 08:00-12:00
  • Tisdagen 29 oktober, 08:00-12:00
  • Onsdagen 30 oktober, 08:00-12:00

Deltagare: En utbildning som vänder sig till personal som är digitaliseringsledare som IKT-pedagog, MaApps-ambassadör, personal i digitaliseringgruppen, förstelärare med IKT-uppdrag eller liknande

Utbildning: Praktisk utbildning i Googles verktyg, 12 timmars utbildning. Det teoretiska delen går du själv igenom på Google Teacher Center, cirka 13 timmars utbildning. 

Utbildningsmaterial (Klicka länk): 

Målgrupp: En Google utbildning för IKT-pedagoger, MaApps-ambassadörer, förstelärare med IKT-uppdrag, personer i digitaliseringsgruppen eller liknande

Målsättning: Lära dig mer om Googles verktyg och bli Google certifierad pedagog nivå 1

Effektmål: Att du ger utbildning och inspiration till personal på din skola att vidareutveckla sin kompetens i Googles verktyg med målet att bli Google Certifierad Pedagog Nivå 1

Välkommen!

Utbildare: Peter Rosenqvist

Google Certifierad Utbildare och Verksamhetsnära IT-Pedagog

peter.rosenqvist@skola.malmo.se, tfn:073-2473817

Mötesplats:  

adress:
Rönnbladsgatan 1B, 21216, Malmö

Slumpa en artikel