Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Inbjudan till fördjupad introduktion om mänskliga rättigheter för gymnasielärare och bibliotekarier

Föreläsare: Maria Green och Karl Adam Tiderman

  • 2018-05-14
    13:00 - 16:00

Välkommen till tre timmar om internationella mänskliga rättighetssystemet speciellt utvecklad för dig som undervisar eller på annat sätt arbetar med ämnet mänskliga rättigheter på gymnasienivå. Relevant både för undervisning och gymnasiearbetes-stöd samt allmän fördjupning i ämnet.

Utbildningen vänder sig till alla lärare och bibliotekarier inom Malmö Stads gymnasieskolor.

Utbildare
Utbildningen erbjuds av Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitärrätt i Lund.

·         Maria Green, gästprofessor på Raoul Wallenberginstitutet. Hon har undervisat inom mänsklig rättigheter i nära tjugo år samt varit konsult åt FN. Föreläser för närvarande på Lunds Universitet och Malmö Högskola.

·         Karl Adam Tiderman, bibliotekarie Raoul Wallenberginstitutet. Har under de sista åtta åren genomfört undervisning för bland annat bibliotekarier om mänskliga rättighetsrelaterade resurser både nationellt och internationellt.

Varför delta?
Du kommer att lära dig varför det är viktigt att förstå vad dagens system för mänskliga rättigheter egentligen innebär och hur du på ett enkelt sätt kan hitta saklig information. Genomgripande fokus för föreläsningen kommer att vara på mänskliga rättigheter i dag, dess historia och deras implementering i Sverige och Europa. Därtill kommer också ett stort fokus ligga på att diskutera, orientera sig i de olika källor till mänskliga rättighetsmaterial som finns idag. Här kommer särskild vikt läggas på Förenta Nationernas material, akademiskt material  etc, inklusive material som är relevant från ett svenskt perspektiv.

Format
Utbildningen kommer ske i små grupper, max 15 personer per utbildningstillfälle och är tre timmar lång. Detta är en interaktiv utbildning, och en stor möjlighet kommer att ges till deltagarna att tillsammans påverka utbildningens innehåll.

Om ni är intresserade, men inte kan delta ovanstående datum, finns möjlighet att boka Maria Green och Karl Adam Tiderman för besök på er skola.

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder så snart som möjligt. Utebliven närvaro vid anmäld kurs debiteras med schablonsumma 500 kr om ni inte hör av er.

Mötesplats:  

adress:
Rönnbladsgatan 1B, 212 16, Malmö

Slumpa en artikel