Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Inspirationsdag – tema tillgänglig lärmiljö och digital assisterande teknik

Nio olika symboler för de digitala verktygen, till exempel en laptop, Google Suite, Nationalencyklopedin.
  • 2020-10-21
    08:00 - 23:55

Välkommen till vår digitala inspirationsdag den 21/10 på temat tillgänglig lärmiljö och digital assisterande teknik!

Målgruppen för inspirationsdagen är rektorer, förstelärare med uppdrag inom digitalisering, IT/IKT-ansvariga, skolbibliotekarier, speciallärare och specialpedagoger på grundskolan i Malmö.

Under dagen erbjuder vi ett antal olika föreläsningar, som du bokar in dig på. Du väljer själv vilka föreläsningar, som är intressanta för dig. OBS! Föreläsningarna genomförs i Microsoft Teams. Anmäl dig här!

Representanter för våra upphandlade digitala lärresurser kommer att berätta om hur deras verktyg kan användas för att skapa en tillgänglig lärmiljö:

Inläsningstjänst

Förmiddag: kl 9-10, kl 11-12

Eftermiddag: kl 13-14, kl 15-16

”Inlästa läromedel och Begreppa! Hur ger vi alla elever en likvärdig möjlighet att ta till sig kunskap och information? Demonstration, inspiration och motivation – Nyheter och möjligheter! Inlästa läromedel ger tillgänglighet genom att få läromedel och lättläst litteratur uppläst. Begreppa ger eleverna tillgång till de centrala begreppen genom filmer på svenska och elevens modersmål, begreppsordlista och, quiz samt fördjupning genom muntlig studiehandledning på läromedel.” (Patrik Forsmark)

Svensk talteknologi – Claro Read

Förmiddag: kl 9-10, kl 11-12

Eftermiddag: kl 13.30-14.30, kl 15.30-16.30

Läs mer om föreläsningen här: (Johan Swensson)

Lexia Provia

Förmiddag: kl 10-10.30

Eftermiddag: kl 14.30-15

Lexia Provia – alla har rätt att lyckas. Lexia Provia är ett unikt hjälpmedel som hjälper pedagoger i sitt arbete med elever som har läs-och skrivsvårigheter. Malmö Stad har i flera år använt Lexia Provia för att öka likvärdigheten mellan kommunens skolor. Pia Lindh, Sanoma Utbildning, ger dig en kort introduktion i verktyget.” (Pia Lindh)

NE

Förmiddag: kl 9-10, kl 11-12

Eftermiddag: kl 13.30-14.30, kl 15.30-16.30

”Följ med på en rundvandring i NE:s alla kunskapstjänster och läromedlet i programmering. Här får du koll på hur du kan arbeta med NE:s verktyg såsom junior, uppslagsverket, världens religioner med mera och möjligheten att dela ditt material i Google Classroom. NE har precis lagt till funktionen Läshjälp i sina tjänster. Med Läshjälp får eleven bildstöd till texterna,  möjlighet till radfokus, översättning och uppläsning av texter i uppslagsverket på över 60 språk och mycket mer.” (Marcus Nilsson)

Studi (för årskurs 4-9)

Förmiddag: kl 8-9, kl 10-11

Eftermiddag: kl 12.30-13.30, kl 14.30-15.30

”Välkommen till en inspirationsträff om hur du kan ge alla elever en digital och flerspråkig lärmiljö genom tillgång till Studi – Ett digitalt läromedel i 13 ämnen på flera olika språk! Vi kommer även att dela med oss av den forskning som är gjord, planeras för och pågår om läromedlet Studi.” (Maria Måsén och Fredrik Hermansson)

Symbolbruket – Widgit Online

Förmiddag: kl 10.30-11.30

Eftermiddag: kl 15-16

”I Widgit Online kan du enkelt skapa symbolstöd med Widgitsymboler i din webbläsare. Stöd inlärning, kommunikation och struktur genom att skapa symboldokument, bildkort, scheman, arbetsblad och mycket mer. 

Widgit Online ger dig rätt förutsättningar för att skapa en tillgänglig lärmiljö!”

(Frida Persson och Malin Stoltz)

Utvecklingssekreterare och verksamhetsnära IT-pedagoger på Digitaliseringsenheten och PDM berättar om hur våra digitala verktyg som Chromebooks, G Suite for Education/Malmö Apps och Skolbibliotek Malmö kan användas för att inkludera elever i undervisningen:

AV1

Förmiddag: kl 8-8.30

Eftermiddag: kl 12.30-13

“AV1 är ett personligt kommunikationsverktyg som ni lånar av förvaltningen om ni har en elev med långvarig frånvaro och som gör det möjligt för eleven att ta del av både undervisningen och delta i det sociala sammanhanget oavsett var eleven befinner sig. Här får du en kort genomgång och en inblick i hur AV1-roboten fungerar och hur du går tillväga för att boka den.”

(Annie Bergh)

Chromebooks och tillgänglighetsfunktioner

Förmiddag: kl 8.30-9

Eftermiddag: kl 13-13.30

“Lär dig mer om de tillgänglighetsfunktioner, som en Chromebook innehåller, och hur du och dina elever kan anpassa datorn så att elever med olika behov, förmågor och inlärningsprocesser kan känna sig inkluderade i undervisningen.” (Martina Soomro)

Skolbibliotek Malmö – eböcker, ljudböcker, strömmande media

Förmiddag: kl 9-9.30

“Vilka möjligheter har elever och lärare att läsa e-böcker och ljudböcker direkt från Skolbibliotek Malmö? Under det här passet får du lära dig hur du praktiskt går tillväga för att låna och läsa direkt i din webbläsare. Du kommer dessutom få lära dig hur du enklast når Strömmande media som ger dig möjlighet att visa filmer från Skolbibliotek Malmö. Verktyg som möjliggör en tillgänglig lärmiljö – för alla.

(Maria Schedvin)

Google Dokument och tillgänglighet

OBS! INSTÄLLT PÅ GRUND AV SJUKDOM!

Lär dig mer om vilka funktioner som finns samt hur du kan använda dig av Google dokument i din undervisning för att skapa en lärmiljö som anpassas utifrån elevens behov.” 

Google Sites och digitalt berättande

Förmiddag: kl 9.30-10

Eftermiddag: kl 14-14.30

”Digitalt berättande är en berättarform där man använder digital teknik för att berätta en berättelse. Med digital teknik kombineras olika medier som t.ex. foto, video, animationer, ljudeffekter, röst. Formen kan användas i vilket ämne som helst med en mängd olika syften. Under det här passet får du konkreta tips på hur digitalt berättande i Google Sites kan användas i klassrummet för ökad tillgänglighet och delaktighet.” (Tanja Gorgi)

Google Presentation och tillgänglighet

Förmiddag: kl 10-10.30

Eftermiddag: kl 14.30-15

”Skapa en tillgänglig lärmiljö på olika sätt med verktyget Google Presentation. Gör din presentation läsbar och åtkomlig för alla med funktioner som alternativtext till bilder, formaterade punktlistor, presentation med bildtext och stöd för punktskrift. Använd presentation för att utvidga ditt klassrum och skapa struktur, tydlighet och överskådligt pedagogiskt arbetsflöde och lektionsinnehåll för alla elever.”

(Annika Emanuelsson)

10 anledningar att bli en Google certifierad pedagog

Förmiddag: kl 11.30-12

Eftermiddag: kl 16-16.30

”Förbättra ditt digitala självförtroende och kvaliteten i undervisningen genom att främja elevers lärande, kreativitet samt positiva beteende på nätet. Få inspiration om varför och hur du och dina kollegor ska fortbilda sig att bli Google certifierade pedagoger för att skapa en tillgänglig lärmiljö för era elever.” (Peter Rosenkvist)

Slumpa en artikel