Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Inspirationsdag 21 april – Tillgängligt lärande med digitala lärresurser och digital assisterande teknik

Symboler för olika digitala lärresurser.
  • 2021-04-21
    08:00 - 16:30

Inspirationsdag 21 april – Tillgängligt lärande med digitala lärresurser och digital assisterande teknik

Digitaliseringsenheten arrangerar ännu en digital inspirationsdag onsdagen den 21 april kl 8-16.30!
Under dagen erbjuder vi ett antal olika föreläsningar, där representanter för våra upphandlade digitala lärresurser kommer att berätta om hur deras verktyg kan användas för ett tillgängligt lärande. Anmäl dig till de föreläsningar, som du önskar delta i.
Målgrupp: rektorer, förstelärare med uppdrag inom digitalisering, IT/IKT-ansvariga, skolbibliotekarier, speciallärare och specialpedagoger på grundskolan i Malmö. Övriga pedagoger kan delta, om de har möjlighet.
Plats: Microsoft Teams och Google Meet

”Inlästa läromedel och Begreppa! Hur ger vi alla elever en likvärdig möjlighet att ta till sig kunskap och information? Demonstration, inspiration och motivation – Nyheter och möjligheter! Inlästa läromedel ger tillgänglighet genom att få läromedel och lättläst litteratur uppläst. Begreppa ger eleverna tillgång till de centrala begreppen genom filmer på svenska och elevens modersmål, begreppsordlista och, quiz samt fördjupning genom muntlig studiehandledning på läromedel.” (Patrik Forsmark)


NE

kl. 9-10

”Följ med på en rundvandring i NE:s alla kunskapstjänster och läromedlet i programmering. Här får du koll på hur du kan arbeta med NE:s verktyg såsom junior, uppslagsverket, världens religioner med mera och möjligheten att dela ditt material i Google Classroom. NE har precis lagt till funktionen Läshjälp i sina tjänster. Med Läshjälp får eleven bildstöd till texterna,  möjlighet till radfokus, översättning och uppläsning av texter i uppslagsverket på över 60 språk och mycket mer.” (Marcus Nilsson)


Sanoma – Lexia Provia

kl. 10.15-11

Lexia Provia – alla har rätt att lyckas. Lexia Provia är ett unikt hjälpmedel som hjälper pedagoger i sitt arbete med elever som har läs-och skrivsvårigheter. Malmö Stad har i flera år använt Lexia Provia för att öka likvärdigheten mellan kommunens skolor. Pia Lindh, Sanoma Utbildning, ger dig en kort introduktion i verktyget.” (Pia Lindh)


Skolbibliotek Malmö – eböcker, ljudböcker, strömmande media

(Se även Skolbibliotek Malmö – Hjälp)

kl. 11.15-11.45

“Vilka möjligheter har elever och lärare att läsa e-böcker och ljudböcker direkt från Skolbibliotek Malmö? Under det här passet får du lära dig hur du praktiskt går tillväga för att låna och läsa direkt i din webbläsare. Du kommer dessutom få lära dig hur du enklast når Strömmande media som ger dig möjlighet att visa filmer från Skolbibliotek Malmö. Verktyg som möjliggör en tillgänglig lärmiljö – för alla.(Maria Schedvin)


No isolation – AV1

kl. 11.45-12.30

“AV1 är ett personligt kommunikationsverktyg som ni lånar av förvaltningen om ni har en elev med långvarig frånvaro och som gör det möjligt för eleven att ta del av både undervisningen och delta i det sociala sammanhanget oavsett var eleven befinner sig. Här får du en kort genomgång och en inblick i hur AV1-roboten fungerar och hur du går tillväga för att boka den.”  (Annie Bergh)


Binogi (fd Studi) för årskurs 4-9

kl.13-14

”Välkommen till en inspirationsträff om hur du kan ge alla elever en digital och flerspråkig lärmiljö genom tillgång till Studi – Ett digitalt läromedel i 13 ämnen på flera olika språk! Vi kommer även att dela med oss av den forskning som är gjord, planeras för och pågår om läromedlet Binogi (fd Studi).” (Fredrik Hermansson och Maria Måsén)


Svensk talteknologi – Claro Read

kl. 14.15-15.15

”Svensk Talteknologi presenterar de verktyg som Malmö stads skolor har tillgång till för läs- och skrivstöd, talsyntes för Chrome, iOS, PC/ Windows och MAC. Visningen fokuserar på vilka verktyg som ingår och innehåller korta presentationer av respektive verktyg. Nedan kan du se vilka verktyg som presenteras under dagen:

  • ClaroRead Chrome Premium
  • ClaroSpeak Plus iOS
  • ClaroScanPen iOS
  • ClaroRead Plus PC
  • ClaroRead Plus Mac”

(Johan Swensson)


Online Partner – ChromEx

kl. 15.30-16.30

”ChromEx är en applikation som hjälper dig att skapa, administrera och utvärdera digitala prov. ChromEx är byggt för Google Workspace for Education och skapar en smidig upplevelse för både lärare och elever.” (Fredrik Hedström)


Övrigt som inte erbjuds som föreläsningar vid detta tillfälle:

Symbolbruket – Widgit Online

”I Widgit Online kan du enkelt skapa symbolstöd med Widgitsymboler i din webbläsare. Stöd inlärning, kommunikation och struktur genom att skapa symboldokument, bildkort, scheman, arbetsblad och mycket mer. Widgit Online ger dig rätt förutsättningar för att skapa en tillgänglig lärmiljö!”

Chromebooks och tillgänglighetsfunktioner

“Lär dig mer om de tillgänglighetsfunktioner, som en Chromebook innehåller, och hur du och dina elever kan anpassa datorn så att elever med olika behov, förmågor och inlärningsprocesser kan känna sig inkluderade i undervisningen.” 

Google Workspace for Education och tillgänglighet

”Se till att fler elever kan inkluderas, engageras och få information med Google Workspace for Education. Våra verktyg är utformade för att vara tillgängliga för så många elever som möjligt, även elever med fysiska och sensoriska funktionshinder och specifika inlärningssvårigheter.”


Läs även:

Skolverket – Så väljer du och värderar digitala lärresurser

Skolverket – Att välja och värdera digitala lärresurser – webbkurs

SPSM – Att välja digitala verktyg

Slumpa en artikel