Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Inspirationsworkshop i Kooperativt Lärande

Föreläsare: Linda Sikström, Daniel Prsa

  • Inspirationsworkshop Kooperativt Lärande2018-11-08
    14:00 - 17:00

Inspirationsworkshop i Kooperativt Lärande

Kooperativt lärande är ett arbetssätt som organiserar samarbetet mellan elever i undervisningen och som fungerar att variera med traditionellt elevarbete och lärarledda genomgångar. Precis som Lgr 11 baseras lärandesynen i Kooperativt Lärande på Vygotskijs tankar och teori om att lärande är en social process och sker bäst tillsammans med andra. I John Hatties metastudie ‘Visible Learning’ (2008) hamnar Kooperativt Lärande högt upp på listan över arbetssätt som visar mätbara resultat i elevers prestationer.

Genom att arbeta med Kooperativt lärande kan du organisera elevers samarbete för att de ska bli aktiva i sitt lärande och samtidigt hjälpa och stödja sina kamrater i deras lärande. De färdiga strukturerna i Kooperativt Lärande är inte ämnesbundna och är konstruerade så att elever arbetar med varandra i par och/eller grupper. Strukturerna är uppbyggda så att innehållet processas utifrån att samtliga deltagare är aktiva.

Denna workshop är en grundläggande workshop. Efter denna är du välkommen att delta på våra nätverk i Kooperativt Lärande. 
Praktisk information:
För lärare som är anställda i Malmö Stad är workshopen kostnadsfri.
För lärare från andra kommuner kostar det 250 kr att delta på workshopen.

Fika ingår.

Plats: Aulan, Rönnen. Du anmäler dig i receptionen på Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A.

För frågor, kontakta:

linda.sikstrom@malmo.se eller daniel.prsa@malmo.se

Mötesplats:  

adress:
Rönnbladsgatan 1B, 21216, Malmö

Slumpa en artikel