Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Inspirationsworkshop i Kooperativt Lärande

Föreläsare: Daniel Prsa, Linda Sikström

  • 2019-04-01
    14:30 - 17:00

Inspirationsworkshop i Kooperativt Lärande

På inspirationsworkshopen i Kooperativt Lärande får du verktyg för att elever* ska bli aktiva i sitt lärande. I Kooperativt Lärande använder du dig av färdiga strukturer som inte är ämnesbundna och som är konstruerade så att elever* arbetar med varandra i par och/eller grupper. Strukturerna är uppbyggda så att innehållet processas utifrån att samtliga elever* är aktiva.

Kooperativt lärande är ett arbetssätt som organiserar samarbetet mellan elever i undervisningen och som fungerar att variera med traditionellt elevarbete och lärarledda genomgångar. Precis som Lgr 11 baseras lärandesynen i Kooperativt Lärande på Vygotskijs tankar och teori om att lärande är en social process och sker bäst tillsammans med andra. I John Hatties metastudie ‘Visible Learning’ (2008) hamnar Kooperativt Lärande högt upp på listan över arbetssätt som visar mätbara resultat i elevers prestationer.

 

*Kooperativt Lärande kan med fördel användas i alla grupper oavsett ålder. Du som har andra yrken än lärare är självklart välkommen!

 

Denna workshop är en grundläggande workshop. Efter denna är du välkommen att delta på våra nätverk i Kooperativt Lärande. 
Praktisk information:
För lärare som är anställda i Malmö Stad är workshopen kostnadsfri.
För lärare från andra kommuner kostar det 250 kr att delta på workshopen. I samband med anmälen

Fika ingår.

Plats: Aulan, Rönnen. Du anmäler dig i receptionen på Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, Pedagogisk Inspiration Malmö

 

För frågor, kontakta:

linda.sikstrom@malmo.se eller daniel.prsa@malmo.se

Slumpa en artikel