Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Kom tæt på det nordiske – temadag för lärare

Barn i kostym sitter på bänkar på en grön äng.

Föreläsare: Rasmus Welling, Marianne Bomgren

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • 2020-02-28

De danska och svenska parter, som samarbetat kring projektet ”Kom tæt på det nordiske”, bjuder in till en temadag om nya möjligheter till nordiskt samarbete, där historieämnet är i fokus. Temadagen riktar sig till både svenska och danska lärare, och är gratis (lunch betalas av deltagarna själva).

Erfarenheterna kommer främst från ett projekt med lärare och elever i årskurs 6 från Fredericia och Malmö, som arbetade med 1600-talets historia. Till detta projekt utformades ett undervisningsmaterial till elever i årskurs 6 (finns på danska) och vid projektets slut har vi sammanställt en manual för lärare (på danska och svenska).

Alla deltagare får ett exemplar av:

  • Undervisningsmaterialet ”Hvem er ven, og hvem er fjende?” som innehåller danskt och svenskt källmaterial, elevuppgifter och förslag på aktiviteter kring 1600-talets historia.
  • Manualen ”Kom tæt på det nordiske” – en guide till samarbete med andra skolor i Norden (finns på danska och svenska)

Program:

9.30-10: Samling på Malmö Museer, lokal Studiesalen och morgonkaffe.

10.00: Introduktion till dagen

10.20-11.30 Workshop 1:  Undervisningsmaterialet ”Hvem er ven och hvem er fjende” i undervisningen. Rasmus Welling, Museerne i Fredericia . Med utgångspunkt i undervisningsmaterialet  ”Hvem er ven og hvem er fjende”, ger denna workshop exempel på hur man kan arbeta med källor, historiebruk och nordiska språk på mellanstadiet.

11.30-12.30 Lunch (deltagarna betalar själva). Möjlighet till nätverkande.

12.30- 13.30. Introduktion till/övning i två utställningar i två grupper, som byter efter halva tiden: Slottet samt På kungens order. Thomas Persson och Maria Österling, Malmö Museer.

13.30- 14.30: Workshop 2: Nordiskt skolsamarbete: samarbets- och finansieringsmöjligheter  Marianne Bomgren, Skoletjenesten Öresund. Med utgångspunkt i manualen ”Kom tæt på det nordiske” ger workshoppen idéer till hur man kan skapa ett nordiskt skolsamarbete.

14.30-14.45: Avslutande diskussion

Kontakt: Marianne Bomgren, mb@skoletjenesten.dk

 

Mötesplats:  

Mötesplatsens nr: 040-34 44 00

Mötesplatsens hemsida:

Address:
Malmöhusvägen 6, 20124, Malmö

Slumpa en artikel