Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Kulturuttryck i lärandet

Barn skriver på vägg.

Föreläsare: Caroline Ulvsand, Maggi Óttarsdóttir, Therése Thulin

  • Kulturuttryck i lärandet2019-04-04

Välkommen till en fortbildning i hur vi effektivt integrerar kultur i undervisningen, t.ex. när vi samarbetar med en extern kulturaktör inom Skapande skola.

Hur kan vi bli bättre på att redan i planeringsstadiet tänka in syfte och mål, undervisning och bedömning i våra kulturprojekt? Kursen genomförs som en heldag och före lunch fördjupar vi oss i estetiska lärprocesser och pedagogiska planeringar (BFL). Efter lunch träffar vi en kulturaktör som presenterar ett kulturprojekt. I den uppföljande workshopen arbetar vi med planering av fortsatt undervisning utifrån dagens konkreta exempel. Vi får också träffa en lärare som har stor erfarenhet av att arbeta med kultur som en del i lärandet.

Kursen ger dig verktyg att utveckla ditt kulturarbete så att du kan erbjuda dina elever ett lustfyllt och fördjupat lärande.

Kursdatum: 4 april kl 8:30-16:00, lunch på egen hand

Plats: Grundskoleförvaltningen, Pedagogisk Inspiration, Rönnblomsgatan 6A, samling i receptionen.

För mer info Caroline Ulvsand caroline.ulvsand@malmo.se

Anmälan görs via ett googleformulär. Workshopen är gratis för personal i Malmö stads grundskolor. Jobbar du i annan verksamhet kostar det 500 kr.

Anmälan hittar du här. 

Information om personuppgiftsbehandling

Grundskoleförvaltningen i Malmö stad samlar in och behandlar de personuppgifter som du lämnar i syfte att resursplanera aktiviteten. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Grundskoleförvaltningen behåller och gallrar de personuppgifter som du lämnar enligt styrdokumenten ”Arkivhandbok för Malmö stad: styrande och stödjande verksamheter” och ”Arkivredovisning för grundskolenämnden”. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, dina rättigheter och dataskyddsförordningen finns på www.malmo.se/personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig: Grundskolenämnden, grundskola@malmo.se, 040 – 34 90 90

Malmö stads dataskyddsombud: dataskyddsombud@malmo.se, 040 – 34 10 57

Mötesplats:  

Adress:
Rönnbladsgatan 1B

Slumpa en artikel