Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Lär dig mer om verktyget Google Search | Webbinarium

Logotype för google.

Föreläsare: Tanja Gorgi

Försäljningen är stängd eftersom evenemanget har passerat.
  • Lär dig mer om verktyget Google Search | Webbinarium2020-10-05
    15:30 - 16:15

I en serie av webbinarium lär du dig olika Google verktyg och hur de kan användas i klassrummet eller i ditt arbete. Utbildningen ligger till grund för Google Certifierad Pedagog nivå 1.

Anmälningslänk

Med inspiration från Skolverket om hur elever kan handledas i informationssökning erbjuder vi ett lärorikt webbinarium i Google Search. Elever behöver få undervisning i informationssökning för att kunna söka på ett mer kvalificerat sätt. De allra flesta elever, allt från förskoleklass till gymnasiet söker information på nätet och uppfattar sig själva som ganska bra på det. Flera undersökningar visar dock att elever ofta överskattar de egna kunskaperna, men om de får stöd och handledning av lärare och skolbibliotekarier söker de information på ett mer kvalificerat sätt. Handledningen som eleverna får bör anpassas efter uppgiftens storlek och elevernas ålder. Oavsett målet med informationssökningen så har eleverna användning av att kunna;

  • hantera söktjänsten de använder
  • använda både enkel och avancerad sökning
  • prova olika synonymer till sökordet de först valde
  • förstå när en sökning behöver breddas eller avgränsas
  • känna till om det finns alternativ till söktjänsten som också ger bra information.

När: Måndagen 5 oktober, kl.15:30-16:15, Grundläggande genomgång

Var: Webbinarium via videolänk på Google Meet

Vem: Personal inom kommunala grundskolan i Malmö stad

Inspelning: Vi vill göra dig observant på att webinaret kommer att spelas in och användas i utbildningssammanhang

Webbplats: gcp.skola.malmo.se

Google Classroom: Du får länken till Google Meet, övningar, instruktioner efter din anmälan på Pedagog Malmö.

Max antal deltagare: 50 personer

För anmälan klicka här

Framhäv dig själv som pedagog och bli certifierad

För att bli Google certifierad pedagog nivå 1 behöver du lära dig grunderna i Googles verktyg och bli godkänd på ett prov som testar din förmåga att använda verktygen. På “Google Teacher Center” finns en grundläggande utbildning som består av att läsa, titta på videoklipp och utföra aktiviteter. 

I arbetet med “Varje elevs bästa skola – digital certifiering” är det väsentligt med en förståelse av hur de digitala verktygen fungerar och hur de kan användas i det dagliga arbetet. I Malmö stad arbetar eleverna uteslutande i G Suite for Education vilket gör att det är bra med en grundläggande introduktion för alla som möter elever i kommunens skolor. 

Välkommen!

Frågor om utbildning? Kontakta Peter Rosenqvist, peter.rosenqvist@malmo.se

Utbildare:

Annika Wibergh, Amanda Cederberg, Tanja Gorgi, Annika Emanuelsson, Peter Rosenqvist

Verksamhetsnära IT-Pedagog på Utvecklingsavdelningen, Digitaliseringsenheten, Malmö Stad

Slumpa en artikel