Gå direkt till innehållet

Låt oss komma och berätta om Förintelsen

Logotyper för judiska församlingen i Göteborg och Malmö.
  • Låt oss komma och berätta om Förintelsen2021-10-11 - 2021-10-12
    09:00 - 16:00

Den 11 och 12 oktober gör Berättargruppen Förintelsens efterlevande i Malmö-Lund en gemensam berättarinsats tillsammans med EDUT- Vittnesmål från Förintelsen i Göteborg och Västra Götalandsregionen och föreningen Zikaron.

Vi vill gärna besöka din skola och berättar om våra familjemedlemmars upplevelser under Förintelsen i samband med att minnet av Förintelsen och kampen mot antisemitism diskuteras nationellt och internationellt i Malmö. Det blir ett tillfälle att motverka antisemitiska strömningar och att prata om alla människors lika värde.

Berättarinsatsen görs strax före konferensen REMEMBER – REACT – Malmö International Forum on Holocaust Remembrance and Combating Antisemitism.

Passa på att boka in en eller flera lektionstimmar med våra berättare den 11 – 12 oktober. Föreläsningarna är kostnadsfria

Vi och vänder sig i första hand till elever i årskurs 9, gymnasiet och folkhögskolan.

Anmälan: Gå till Forum för levande historias kalendarium: 11 oktober, 12 oktober.

Ange under rubriken ”Övriga kommentarer” om du föredrar föreläsning på förmiddag eller eftermiddag. Där kan du även ange om ni vill vara fler än 30 deltagare i gruppen vid föreläsningen. Därefter kontaktas du i augusti för närmare information och möjliga tider. Anmälan är öppen till den 31 augusti.

För vidare information och frågor kontakta: Anita Marcus, Berättargruppen Förintelsens efterlevande i Malmö-Lund, 0709-45 55 81, anitamarcus06@gmail.com

Om oss
Berättargrupperna som besöker skolor dessa dagar består av barn och barnbarn till överlevande som för vidare personliga vittnesmål från Förintelsen.

Här hittar du mer information om berättargrupperna: EDUT- Vittnesmål från Förintelsen, Förintelsens efterlevande, Zikaron

Detta görs i samarbete med Forum för levande historia, Judiska Församlingen Malmö, Judiska församlingen i Göteborg, Levande Historia i Göteborg och Öppna Malmö.

Väl mött
Berättargruppen Förintelsens efterlevande

Slumpa en artikel