Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

LIT – Inkluderande ämnesundervisning ur ett språkligt perspektiv

  • Inkluderande ämnesundervisning ur ett språkligt perspektiv2021-02-09

Seminarium i serien ”Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola”

Innehållet i detta seminarium planeras utifrån seminariet den 8 december med samma tema. Vid seminariet kommer forskare från forskningsprogrammet LIT (Literacy and Inclusive Teaching) vid Malmö universitet att tillsammans med lärare, skolledare och andra anställda inom skolutveckling i Malmö stad diskutera forsknings-/utvecklingsarbeten med fokus på ämnesspråket.

Seminariet syfte

  1. hitta ingångar till praktiknära skolforskning som utgår från de behov, utmaningar och frågeställningar som skolans verksamma möter i anslutning till ämnesundervisning och litteracitet.
  2. bidra med kunskap om hur ämnesundervisningen kan utvecklas och förbättras ur ett språkligt perspektiv i syfte att främja elevers lärande.
  3. diskutera framtida samarbete och gemensamma ansökningar om forskningsmedel.

Målgrupp

Du som är intresserad av att samverka kring utvecklings- och forskningsprojekt som rör ämnesspråk kopplat till förutsättningar för elever att kunna ta del av undervisning, utveckla nya kunskaper och lyckas i skolan.

Medverkande

Forskare från forskningsprogrammet LIT, lärare, skolledare och andra anställda inom skolutveckling i Malmö stad

Seminarieledare: Annika Karlsson, vetenskaplig utvecklingsledare, Malmö stad och lektor, Malmö universitet

Anmäl dig här (Senast 2 februari 2021)

Slumpa en artikel