Gå direkt till innehållet

Med MIK i fokus – utveckla din skolas MIK-arbete

Kille sitter i skolbänk, framför bärbar dator.
  • 2021-11-25
    13:00 - 16:00

Anmälningsformulär

Tycker du att det är svårt att arbeta med medie- och informationskunnighet (MIK) i skolan?

Under läsåret genomför vi två tillfällen med fokus på hur du kan utveckla och arbeta med MIK med utgångspunkt i din skolas verksamhet och i samarbete med en kollega.

Anmäl dig och din kollega här. Vi träffas första gången den 25 november då du får stöd och bakgrund till MIK-begreppet. Med dig till träffen har du en utmaning eller upplevt problem som vi tillsammans diskuterar.

Utifrån utmaningen sätter ni upp ett mål och en aktivitet som ska genomföras i samarbete på skolan till den 26 april då vi ses igen för att dela våra upplevda utmaningar och möjliga lösningar.   

För skolbibliotekarier, skolbibliotekspersonal, IT-pedagoger och lärare i grundskola.

Mötesplats:  

Adress:
Rönnbladsgatan 6A, 21216, Malmö

Slumpa en artikel