Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Workshop: Minnet/Stress och Brain breaks

Föreläsare: Annika Nilsson och Lena Winqvist

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • 2018-11-22
    15:00 - 17:00

Undervisa hjärnsmart

Forskningen om hjärnan fullständigt exploderar! Missa inte att ta del av hur du kan överföra neurovetenskapen till din undervisning. Vi ger dig ett neurovetenskapligt ramverk.

Att undervisa hjärnsmart låter stort. Vi menar att storheten ligger i de små justeringarna av didaktiken. Med didaktiken som grund bygger vi broar till neurovetenskap och kognitionspsykologi. Genom broarna vill vi förmedla kunskap om hur​ ​du kan lära dina elever att lära, samt hur du kan skapa goda förutsättningar för ett effektivt lärande i klassrummet – oavsett ålder och undervisningsgrupp.

Workshoparna “Undervisa hjärnsmart” varvar teori med handfasta undervisningsstrategier. Mellan de olika tillfällena finns möjlighet att öva och pröva på hjärnsmarta strategier i undervisningen för att sedan diskutera och reflektera över effekter och hur du kan utveckla “görandet”.

I höst kan du välja mellan tre olika workshopsserier (A, B och C) med olika upplägg och innehåll. Givetvis inleds alla tillfällen med kaffe och fika för att fylla på glukos till hjärnan.

Har du svårt att få loss tid så kommer vi gärna ut till din skola med ett upplägg som passar just er!

Hoppas vi möts!
Annika Nilsson och Lena Winqvist

C. Minnet och brain breaks

Antal tillfällen: ​2 Datum: ​22/11 och 28/11 Tider: ​15.00-17.00

Workshop 1: Minnet

Den första workshopen tar sin utgångspunkt i att hjärnan är plastisk och formbar (neuroplasticitet) och vad det innebär för synen på lärande. Vad händer i hjärnan när man lär sig något nytt? Med en grundläggande modell för inlärning (AGES) baserad på neurovetenskap kan du förmedla till sina elever ​hur ​de kan effektivisera skapandet av hållbara långtidsminnen.

Workshop 2: Stress och brain breaks

Workshopen förklarar vad som orsakar stress men också hur stressen påverkar mentala förmågor som förståelse, minnesinkodning och koncentration. Syftet är också att ge dig klassrumsnära strategier för hur du kan skapa en klassrumsmiljö som minskar stressen samt lära eleverna strategier för att hantera stress och oro. En enkel strategi för att minska stress är fysisk aktivitet och rörelse. Under workshopen genomförs flera enkla brain breaks att ta med till klassrummet.

Mötesplats:  

Address:
Rönnbladsgatan 1B, 21216, Malmö

Slumpa en artikel