Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Mobile stories – ett webbverktyg för att stärka dina elevers källkritiska förmåga

Porträttbild på Lotta Bergseth och Jenny Sköld.

Föreläsare: Lotta Bergseth, Jenny Sköld

  • 2021-03-17
    15:00 - 16:00

KÄLLKRITIKENS MÅNAD MARS
Onsdagen den 17 mars kl. 15-16

Webbinarie
Anmälningslänk

  • Söker du vägar för att stärka dina elevers källkritiska förmåga och medie- och informationskunnighet?
  • Vill du hitta samarbetsformer där lärare i olika ämnen, skolbibliotekarier och IT-pedagoger kan stärka varandra i sina respektive roller och kompetenser?

Mobile Stories är ett utbildande produktions- och publiceringsverktyg som sätter elevens skapande i centrum för lärandet. Det lämpar sig väl för ämnesövergripande arbeten och för utbyte mellan klassrum och skolbibliotek.I verktyget producerar eleverna artiklar utifrån olika artikeltyper/mallar och får sedan hjälp genom hela processen, i form av hjälptexter, tips från professionella journalister, producenter och andra experter på medie- och informationsområdet samt påminnelser om lagar och etiska regler de bör följa vid publicering på nätet.När artikeln är kamratgranskad och godkänd av läraren kan eleven välja att lägga ut den på den egna skol- eller kommunsidan på Mobilestories.se, där den blir sökbar och synlig för en publik utanför skolan.

Under mötet berättar Lotta Bergseth och Jenny Sköld om vad som fick dem att börja fundera på hur de kunde använda sina kunskaper och erfarenheter som journalister för att stärka ungas medie- och informationskunnighet, och samtidigt ge plats åt fler röster i det demokratiska samtalet.

Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor till Lotta och Jenny.

Om Mobile Stories
Mobile Stories är ett publiceringsverktyg med tillhörande medieplattform för att träna unga på högstadiet och gymnasiet i medie- och informationskunnighet (digital kompetens och källkritik i läroplanen). Grundarna Jenny Sköld och Lotta Bergseth är erfarna journalister och vill med verktyget visa hur man kan använda journalistiska metoder och principer i undervisningen för att fördjupa elevernas ämneskunskaper, skärpa deras källkritiska förmåga samt träna dem att ta ansvar för sina publiceringar på nätet. I verktyget får eleverna hjälp att skapa olika typer av artiklar och guidas genom publiceringsprocessen med hjälptexter, checkfrågor och tips från olika experter på allt från källkritik till upphovsrätt och etiska regler.

Unga Journalistpriset
Tillsammans med Aftonbladet och Mediekompass driver Mobile Stories tävlingen Unga Journalistpriset, för alla elever som jobbar med att skapa artiklar i undervisningen. Innan pandeminbröt ut bjöds elever från Mobile Stories skolor till riksdagen för att intervjua riksdagsledamöter om ämnen som engagerar unga idag. Eventet arrangerades i samarbete med Google Sverige.

Länkar för mer information
Hemsida
Medieplattform för elevernas arbeten
Länken till verktyget

Slumpa en artikel