Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Mötesplats för förstelärare med uppdrag inom språk- och kunskapsutvecklande arbete

  • 2018-11-15
    14:30 - 16:30

MÖTESPLATSER MED SPRÅKLIGT FOKUS PÅ PI

– Pedagoger delar och lär tillsammans

15/11   Tema: Skönlitteratur i undervisningen

Gäst är Jenny Edvardsson, prisbelönad förstelärare som bland annat skriver på bloggen jennypawendes.blogspot.com

Språkutvecklarna på Pedagogisk Inspiration bjuder in till ett antal mötesplatser med språkligt fokus under hösten. Syftet med dessa är att skapa forum för erfarenhetsutbyte för olika målgrupper. Träffarna bygger på ett kollegialt delande och innehållet formas till stor del utifrån de behov och önskemål som finns. Deltagandet i mötesplatserna bör stödjas av rektor som skapar förutsättningar för att kunskaperna delas och sprids på skolan.

Anmälan görs till varje träff här i kalendariet. Mötesplatstillfället ställs in vid färre än 8 deltagare. Förutom träffen den 15/11 som denna anmälan gäller finns även träffar den 29/8 och 1/10.

Hjärtligt välkommen!

Slumpa en artikel