Evenemanget har avslutats.

Mötesplats för pedagoger som arbetar med ASL

  • 2018-04-25
    14:30 - 16:30

En mötesplats för pedagoger som arbetar med ASL – Att skriva sig till läsning.

Syfte: Kollegialt lärande genom erfarenhetsutbyte för att få stöd och input kring arbetet med ASL och digitala verktyg i den tidiga läs- och skrivinlärningen.

Målgrupp: Pedagoger i årskurs F-3 som tidigare deltagit i utbildning inom ASL och som nu arbetar med detta tillsammans med eleverna.

Innehåll: Träffarna bygger på ett kollegialt delande och innehållet kommer till stor del kunna formas utifrån deltagarnas önskemål. Vi kommer att ta upp frågor kring hur man kan organisera arbetet, vilka skrivuppgifter man kan arbeta med samt hur man kan efterarbeta och publicera texterna. Vi kommer även att  lyfta senaste nytt i forskningsfältet kring digitala verktyg och läs-och skrivutveckling.

Datum: 25/4

Ytterligare två träffar under våren 25/1 och 13/3. Du hittar dem i kalendariet och anmälan krävs inför varje träff.

 

Mötesplats:  

adress:
Rönnbladsgatan 6A, 21216, Malmö