Evenemanget har avslutats.

Mötesplats för pedagoger som arbetar med flerspråkiga och nyanlända elever

  • 2018-09-05
    14:30 - 16:30

MÖTESPLATSER MED SPRÅKLIGT FOKUS PÅ PI

– Pedagoger delar och lär tillsammans

5/9   Tema: Förberedelseklass
Gäst är Sandra Mannsdorff som är förstelärare på Blankebäckskolan

Språkutvecklarna på Pedagogisk Inspiration bjuder in till ett antal mötesplatser med språkligt fokus under hösten. Syftet med dessa är att skapa forum för erfarenhetsutbyte för olika målgrupper. Träffarna bygger på ett kollegialt delande och innehållet formas till stor del utifrån de behov och önskemål som finns. Deltagandet i mötesplatserna bör stödjas av rektor som skapar förutsättningar för att kunskaperna delas och sprids på skolan.

Anmälan görs till varje träff här i kalendariet. Mötesplatstillfället ställs in vid färre än 8 deltagare. Förutom träffen den 5/9 som denna anmälan gäller finns även träffar den 15/10 (tema studiehandledning) och 12/11 (tema muntlig stöttning).

Hjärtligt välkommen!