Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Mötesplats – Kartläggning steg 1 och 2

"Välkommen till mötesplatser" står på en lapp.

Föreläsare: Elma Radovac och Helena Nilsson

  • 2019-10-14
    14:30 - 16:00

Alla nyanlända elever i Malmö stad skrivs in på Mottagningsenheten där de också genomför Skolverkets obligatoriska kartläggning i steg 1 och steg 2. Vilken information kan vi förväntas få av kartläggningsprofilerna och hur används de som stöd i planering av elevens fortsatta skolgång?

Varje år börjar ca 1000 nyanlända elever i Malmö stads grundskolor. Med syfte att tillsammans skapa goda förutsättningar för en bra mottagning och skolstart av nyanlända elever bjuder vi in till mötesplats med fokus på Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial steg 1 och 2. Tanken är att vi ska dra nytta av varandras erfarenheter, såväl goda som utmanande.

Utifrån en fiktiv kartläggning kommer vi att diskutera följande:
– Varför kartläggs eleven?
– Hur skapar vi rutiner kring överlämning av kartläggningsprofilerna?
– Vilken information kan vi förväntas få av kartläggningsprofilerna?
– Hur kan vi utifrån kartläggningsprofilerna skapa förutsättningar för en givande skoldag för eleven samt hur använder vi dem i planering och vidare undervisning?

Anmäl dig senast 4 oktober!

För anmälan, gå in här!

Varmt välkommen!

Mötesplats:  

adress:
Rönnblomsgatan 6A, 212 16, Malmö

Slumpa en artikel