Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Mötesplats matematikutveckling

Föreläsare: Matematikutvecklarna

Försäljningen är stängd eftersom evenemanget har passerat.
  • 2018-10-04
    15:00 - 17:00

Matematikutvecklarna på Pedagogisk inspiration bjuder in till en mötesplats med syfte att utveckla undervisningen i matematik genom kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte.

Innehåll: Laborativ matematik – att arbeta som en matematiker

Hur kan laborativ matematik vara ett stöd i undervisningen för att synliggöra det matematiska innehållet? Målet med matematikundervisning är att eleverna ska abstrahera den matematiska idé vi vill att de ska lära sig. Genom att använda sig av olika uttrycksformer ges eleverna möjlighet att förstå och tillägna sig matematik utifrån där de befinner sig i sitt lärande. Vi vill med denna träff dela med oss av våra tankar kring laborativ matematikundervisning och ge exempel på hur ett undersökande arbetssätt kan utveckla elevernas lärande i matematik.

Ta gärna med egna exempel på hur man kan arbeta med olika lärandemål med stöd av ett utforskande arbetssätt.

Anmäl dig i grundskoleförvaltningens reception, där du hämtar ut en tagg.

 

Mötesplats:  

Adress:
Rönnbladsgatan 6A, 21216, Malmö

Slumpa en artikel