Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Mötesplats: Tidig läs- och skrivutveckling

  • 2018-09-17
    14:30 - 16:30

MÖTESPLATSER MED SPRÅKLIGT FOKUS PÅ PI

– Pedagoger delar och lär tillsammans

17/9   Tema: Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling för årskurs 1-3

Språkutvecklarna på Pedagogisk Inspiration bjuder in till ett antal mötesplatser med språkligt fokus under hösten. Syftet med dessa är att skapa forum för erfarenhetsutbyte för olika målgrupper. Träffarna bygger på ett kollegialt delande och innehållet formas till stor del utifrån de behov och önskemål som finns. Deltagandet i mötesplatserna bör stödjas av rektor som skapar förutsättningar för att kunskaperna delas och sprids på skolan.

Anmälan görs till varje träff här i kalendariet. Mötesplatstillfället ställs in vid färre än 8 deltagare. Förutom träffen den 17/9 som denna anmälan gäller finns även träffar den 25/10 (tema högläsningens betydelse) och 26/11 (tema läs- och skrivutveckling med digitala verktyg).

Hjärtligt välkommen!

Slumpa en artikel