Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Nätverksträff Syv GRF

Animerade figurer med pusselbitar.
 • Nätverksträff Syv GRF2021-03-23 - 2021-04-14

Varmt välkomna till en gemensam nätverksträff för studie- och yrkesvägledare och intresserade specialpedagoger på GRF!

Tisdagen den 23 mars 2021
kl. 13.00-15.30/16.00
Teams – ni får länk till mötet sen eftermiddag den 22 mars

Anmälan görs via denna länk senast 2021-03-21

Denna nätverksträff får vi besök av specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare från GVF som berättar om sina verksamheter och samarbeten på skolan.

Intresserade specialpedagoger från Grundskoleförvaltningen hälsas välkomna till träffen där vi utbyter kunskap, information och erfarenheter för att våra elever ska lyckas med sina gymnasiestudier och framtida yrkesval. Hur ser roll och ansvarsfördelningen ut på er skola? Hur samverkar vi på bästa sätt i varje elevs bästa skola?

Eftermiddagen avslutas med ett kort pass enbart för studie- och yrkesvägledarna.

 • Inledning
 • Information- och erfarenhetsutbyte
  • –  Bellevue gymnasiums verksamhet för elever 0-30 poäng
  • –  Förstärkt program Estet/media på Latinskolan
  • –  Yrkespaket inom Vård- och omsorg
  • –  Agnesfridsskolans arbete med IM-elever
  • –  Inblick i KAA:s verksamhet för elever som inte går på gymnasiet
  • –  Förstärkt program Teknik på Pauliskolan
  • –  Anpassad verksamhet för elever med hög frånvaro på Mimers hus
  • –  Input och dialog för kunskap- och erfarenhetsutbyte
 • Tack till specialpedagoger som deltagit
 • Aktuellt (studie- och yrkesvägledare)
 • Nästa nätverksträff
 • För ytterligare information kontakta Eva Ekmark eva.ekmark@malmo.se
Slumpa en artikel