Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

praktikplatsen.se

  • praktikplatsen.se2021-02-17

Välkomna till en träff för information och erfarenhetsutbyte! Syftet är att skapa delaktighet, dialog och förankring för implementering av praktikplatsen.se, men också bidra med stöd för genomförande av prao under våren 2021.

Målgrupp är rektorer, studie- och yrkesvägledare och ev. annan personal som rektor anser ska vara med. Träffen genomförs via Teams vid fem tillfällen, ett för vardera utbildningsområde.

Utbildningsområde A, Tisdag 16 februari, kl 13–14. Anmäl dig här senast 2021-02-15 kl 12.

Utbildningsområde B,  Tisdag 16 februari, kl 14.15–15.15. Anmäl dig här senast 2021-02-15 kl 12.

Utbildningsområde C,  Onsdag 17 februari, kl 13–14. Anmäl dig här senast 2021-02-15 kl 12.

Utbildningsområde D,  Onsdag 17 februari, kl 14.15–15.15. Anmäl dig här senast 2021-02-15 kl 12.

Utbildningsområde E,  Onsdag 17 februari, kl 15.30–16.30. Anmäl dig här senast 2021-02-15 kl 12.

Är du förhindrad vid dag och tid för ditt utbildningsområde? – Välkommen att medverka vid annat tillfälle! OBS! Länk till informationsträffen skickas ut under sen eftermiddagstid, måndagen den 15 februari.

Innehåll i korthet

Inledning, Christina Wetterland & Eva Ekmark
Praktikplatsen.se, Christina Wetterland
Istället för prao vt 2021, Praktik Malmö & Eva Ekmark
Dialog och erfarenhetsutbyte
Avslut och nästa steg, Christina Wetterland & Eva Ekmark

För ytterligare information kontakta Eva Ekmark Utvecklingssamordnare PI
0732-51 86 10, eva.ekmark@malmo.se
Christina Wetterland Projektledare, ASF Arbetsmarknad 0738-50 24 52, christina.wetterland@malmo.se

Slumpa en artikel