Gå direkt till innehållet

Re:flex – en kurs i att träna kultur 8/8

Illustration av saker och figurer mot en röd bakgrund.
  • 2022-04-20
    14:00 - 16:00

Vill du lära dig att leda reflekterande samtal kring konst och kultur med dina elever? Behöver du verktyg för att fördjupa konstnärliga upplevelser för dina elevgrupper eller för att skapa ett fortsatt estetiskt lärande i klassrummet? Då är detta en kurs för dig!

Skolan ska ansvara för att varje elev kan använda och ta del av olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud. (LGR-11, kap 2.2 Kunskaper)

Malmös skolor är väldigt bra på att ta del av det utbud som erbjuds via bland annat Kulturkartan. Nu finns fortbildningen som tränar dig som lärare i att tillgängliggöra kulturupplevelserna för dina elever enligt läroplanens olika skrivningar om estetiska uttryck.

Under åtta tillfällen kommer vi tillsammans att fördjupa oss i olika konstuttryck och träna oss i att reflektera kring dem. Basen i kursen är en samtalsmetod hämtad från bildanalysen. Ett sätt att med öppna frågor borra sig djupare in i en konstnärlig upplevelse, inte för att landa i ”rätta” svar utan för att erhålla insikter om konsten, om världen, om medmänniskor och om en själv. Vi fyller även på med praktiska övningar som kan användas för ett fördjupat estetiskt lärande i klassrummet. Förutom detta skapar vi utrymme för det kollektiva lärandet och egna reflektioner.

Sista anmälningsdag 1 juni!

KOSTNAD: Kursen är gratis för dig som arbetar som lärare i Malmö Stad. Anmälan är bindande fr o m 1 augusti, så prata med din rektor så du kan ges möjlighet att delta innan du anmäler dig. OBS! Vi debiterar 1500 kr för avanmälningar efter 1 augusti.

DATUM & TIDER
HT-21
Tisdag 28 september kl 14-17 – Teori samt besök på Konstmuseet
Orsdag 21 oktober kl 12.30-15.30 – Malmö unga stadsteater på Kirsebergs teater
Torsdag 18 nov kl 12.30-15.30 – Operaverkstan
Torsdag 9 december kl 11:30-14:30 – Skånes dansteater
VT-22
Onsdag 2 feb kl 14-17 – Malmö Konsthall
Torsdag 3 mars kl 14-17 – Skolbio på Panora
Torsdag 31 mars kl 17.30-20.30 – Lillith Performance
Onsdag 20 april kl 14-16 – Summering, utvärdering

Anmälan görs via googleformulär: https://forms.gle/cQDiUVDdWpTqHrdv8

Slumpa en artikel