Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Rörelsesatsning i skolan

Numrerade löparbanor
  • Rörelsesatsning i skolan2020-10-21
    13:00 - 16:30

En praktisk utbildning för ledare och pedagoger

Alltför många barn och unga sitter stilla. RF har därför med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. I uppdraget ingår att utveckla rörelseförståelse som kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet.

Grundskoleförvaltningen PDM tillsammans med Skåneidrotten arrangerar nu en utbildning där du tar del av värdefulla insikter och praktiska tips på hur du kan arrangera rörelseaktiviteter under lektionstid, fritidstid och på raster.

Under utbildningen går vi även igenom framgångsfaktorer och ni får stöd i processen att arbeta fram en handlingsplan för er skola.

Medverkar i utbildningen gör även Skol IF och Träning i Livet.

Målgrupp:

Skolpersonal och ledare som arbetar med barn/ungdomar i åldrarna 6 – 12 år.

Datum och tid

21/10 kl. 13.00-16.30 i aulan på Rönnen. Rönnblomsgatan 6 A

Anmälan görs via länken:

ANMÄL DIG HÄR!

(Observera att tiden är 13.00-16.30, trots att en annan tid står angiven i länken!)

Utbildare
Henrik Nilsson, Skåneidrotten

Fredrik Johansson, Grundskoleförvaltningen

Frågor?

Kontakta
Fredrik Johansson, Utvecklingssekreterare GRF PDM
fredrik.johansson2@malmo.se
0732-508481

Mötesplats:  

Adress:
Rönnbladsgatan 1B, 21216, Malmö

Slumpa en artikel