Gå direkt till innehållet

Rörelsesatsning i skolan

Logotyp för RF-SISU Skåne.
  • Rörelsesatsning i skolan2021-10-07

Nu kör vi igen! En ny grundutbildning för pedagoger och skolpersonal inom Rörelsesatsningen.

Vill ni ha verktyg till att bygga in mer rörelse för era elever under hela skoldagen

Vill ni ha tips och arbetssätt på hur man kan få med de minst aktiva eleverna?

Behöver ni nya idéer till aktiviteter på rasten.

Vill ni ha konkreta tips på hur man med hjälp av rörelse i klassrummen kan öka elevernas uthållighet, motivation och välbefinnande?

Vill ni ingå i ett nationellt nätverk där ni efter utbildningen får löpande processtöd i ert arbete, blir inbjudna till nätverksträffar och spännande föreläsningar, och får massor av framtaget material som hjälp och inspiration i ert fortsatta arbete?

Då ska ni anmäla er till denna utbildning senast den 1/10!

Vi rekommenderar att man går minst 2 personer från sin skola på utbildningen. Men gärna hela arbetslag eller en blandning av olika yrkeskategorier. Vi vet att det underlättar det fortsatta arbetet på skolan.

Även de skolor som redan nu är med i Rörelsesatsningen är välkomna att anmäla ny personal till utbildningen.

Skol IF och Träning i Livet/Balanserade barn medverkar också i utbildningen.

Målgrupp:

Skolpersonal som arbetar med barn/ungdomar i åldrarna 6 – 12 år.

Tid och plats:

7/10 kl. 8.30-12.00 i Aulan på Rönnen. Rönnblomsgatan 6 A

Utbildare:
Fredrik Johansson, Grundskoleförvaltningen PDM och Henrik Nilsson, RF-Sisu

Anmälan:

https://response.questback.com/rfsisuskane/n4kxrsfrd1

Läs mer om Rörelsesatsning i skolan här: https://www.rf.se/RFarbetarmed/Aktuellaprojekt/rorelsesatsningiskolan/

Slumpa en artikel