Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Skola på vetenskaplig grund – ett exempel på användande av vetenskapligt förhållningssätt och metod i praktiken

  • Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola2021-04-20

Seminarium i serien ”Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola”

Med avstamp i en forskningsstudie är det tänkt att seminariet diskuterar förståelsen för, och användande av, vetenskapligt förhållningssätt och metod i skolans praktik. Syftet med studien var att implementera vetenskapligt förhållningssätt genom att låta deltagarna pröva att genomföra ett utvecklingsarbete i form av ett praktiknära forskningsprojekt. Projektet genomfördes i samverkan mellan forskaren och en grupp lärare och rektorer enligt aktionsmodell, som står för idé, problemformulering, förberedelser, planläggning, genomförande och analys under forskarens handledning. Studiens resultat väcker frågor kring hur en vetenskaplig grund kan etableras för en skolas pedagogiska utvecklingsarbete och hur vetenskaplig metod kan utgöra ett viktigt element i detta etableringsarbete.

Frågor som kan dryftas vid seminariet utifrån den genomförda studiens resultat är; vilka möjligheter erbjuder ett vetenskapligt förhållningssätt skolans utvecklingsarbete? Hur kan ett vetenskapligt förhållningssätt etableras i en skolas dagliga verksamhet? Vägar framåt i direkt samverkan mellan skola och universitet för att stärka en skola på vetenskaplig grund?

Målgrupp 
Lärare, rektorer inom förskola och skola och skolutvecklare inom skolförvaltning samt lärarutbildare och forskare på universitetsnivå.

Medverkande och seminarieledare 
Lars Lagergren, docent, Malmö universitet

Anmäl dig här (Senast 13 april 2021)

Slumpa en artikel