Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Skolbibliotek: Mötesplats

Kollage och texten Skolbibilotek Malmö.
  • 2021-09-09
    13:00 - 16:00

Anmälningsformulär

Välkommen på mötesplats för skolbibliotekarier och ansvariga för skolbiblioteket på grundskolan.

Temat för mötesplatsen är Legimus och hur vi konkret arbetar med olika metoder för att arbeta med låntagarna. Dessutom kommer MTM och visar Legimus nya utseende med möjlighet att ställa frågor.

Mötet sker digitalt i Teams. Länk delas en vecka före mötet.

Slumpa en artikel