Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Skolbibliotek: Webbinarie Barnens bästa bibliotek

Småbilder som tillsammans bildar en illustration där det står Skolbibliotek Malmö.

Föreläsare: Maria Schedvin

  • 2021-01-21
    15:00 - 15:45

I samarbete mellan BIM (Biblioteken i Malmö) och Utvecklingsavdelningen (grundskoleförvaltningen Malmö) får varje barn i förskoleklass besöka sitt närmaste stadsdels- eller stadsbibliotek på en biblioteksvisning. I samband med detta får de även en bok.   

Syftet med projektet är att ge alla Malmös barn kännedom om sina rättigheter till bibliotek och lägga grunden för biblioteket som en självklar, trygg plats för läslust och kulturupplevelser i ett livslångt lärande. 

Under detta webbinarie får du som skolbibliotekarie eller skolbibliotekspersonal mer information om projektet och hur du kan tänka kring samarbetet med dina klasser och besöken för en tydligare koppling mellan bibliotek-skolbibliotek.

För skolbibliotekarier och skolbibliotekspersonal i grundskola.
Anmälningslänk.

Slumpa en artikel