Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Skolbibliotek: Skolbiblioteket i skolans systematiska kvalitetsarbete

Småbilder som tillsammans bildar en illustration där det står Skolbibliotek Malmö.
  • 2021-04-20
    14:00 - 16:30

Om skolbiblioteket ska vara en angelägenhet för hela skolan är det också viktigt att skolbibliotek synliggörs i skolans systematiska kvalitetsarbete. Hur kan utvecklingsarbetet synliggöras med hjälp av handlingsplaner, skolbiblioteksplaner och i det systematiska kvalitetsarbete? Vi utgår från våra gemensamma planer i diskussionerna under detta tillfälle.

För rektorer, skolbibliotekarier och skolbibliotekspersonal i grundskola och gymnasium/komvux.
Anmälningslänk.

Slumpa en artikel