Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Stärk lärandet – samarbetsbaserade och proaktiva lösningar CPS – en tredagars utbildning för elevassistenter

Föreläsare: skolpsykologerna Elena Baliuok, Sergio Eslava, Sara Jiffer och Carl Magnus Östblad samt specialpedagog Emilia Svensson

 • Andra tillfället2018-02-20
  09:00 - 15:00

Stärk lärandet genom samarbetsbaserade och proaktiva lösningar bygger på Ross Greenes modell CPS där utgångspunkten är att elever gör rätt om de kan. Syftet med utbildningen är att förbättra förmågan att möta elever i sociala, känslomässiga och beteendemässiga svårigheter.

 • Datum: tisdagen den 31 oktober, 20 februari och 27 mars
 • Anmälan: görs senast den 16 oktober och gäller för alla tillfällena
 • Antal deltagare: 32 
 • Kaffe, te, macka och mingel: 9.00-9.30
 • Lunch: på egen bekostnad: 12.00-13.00
 • Pris: utbildningen är gratis, men skolan står för litteratur
 • Litteratur: Greene W, Ross (2017) Hitta rätt: en lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolan
 • Mellan gångerna: kommer uppgifter att ges
 • Intyg: utfärdas till de som deltagit i hela utbildningen
 • Frågor: mejla emilia.svensson@malmo.se

Andra tillfället – sportlov

Förbered dig inför andra tillfället genom att läsa sidorna 79-88.

Repetition av förra tillfällets begrepp: Vi kommer att lägga stor vikt vid att koppla begreppen till era erfarenheter i arbetet med elever.  Därefter diskuterar vi hur vi kan använda kartläggningen av elevens bristande förmågor och olösta problem för att skapa en skolsituation där eleven utvecklas och lär. Vi kommer att prata om vikten av att arbeta förebyggande och hur eleven kan göras delaktig. Nya begrepp är empatisteg, Plan A, Plan B och Plan C

Mötesplats:  

adress:
August Palms plats 1, Malmö

Slumpa en artikel