Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Studenternas val av högre utbildning och övergångar till arbete – Erfarenheter kopplade till Malmö universitet

  • Studenternas val av högre utbildning2021-04-14

Seminariet den 14 april fokuserar vi på studenternas val av högre utbildning och övergångar till arbete, med särskilt fokus på Malmö universitet. I storstadsregioner väljer fler unga att påbörja akademisk utbildning än i andra delar av landet.

Erfarenheterna i Malmö bekräftar mönstret för storstäder. Uppföljningen av de som avslutade årskurs 9 i Malmös grundskolor år 2008 visar att närmare hälften eller drygt 47 procent hade erfarenhet av eftergymnasiala studier vid det sista uppföljningsåret (2018). Flickor valde i större utsträckning högre utbildning än pojkar. 70 procent av de som hade gått ett högskoleförberedande program på gymnasiet hade eftergymnasial utbildning jämfört med 29 procent bland unga med en bakgrund på ett yrkesprogram. Unga med inrikes bakgrund var överrepresenterade bland dem som påbörjade akademiska studier.

34 procent av 9-klassarna från 2008 med akademisk utbildning valde studier vid Malmö universitet. En betydligt större andel av de som gick vidare till högre utbildning och hade utrikes bakgrund valde studier vid Malmö universitet jämfört med de som hade inrikes bakgrund. Fler av de som valde studier vid Malmö universitet hade också lågutbildade föräldrar och tidigare erfarenheter av studier vid komvux och folkhögskola. Vilka krav ställer detta på utbildningarnas utformning i Malmö? Vilka stödbehov har studenterna? Och vad mer kan göras för att göra det möjligt för fler från mindre gynnade socioekonomiska bakgrunder att välja högre utbildning?

Om MUVAH och seminarieserien

Malmöungdomars väg till arbete genom högre utbildning (MUVAH) är en kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö universitet som bland annat syftar till att kartlägga och förstå ungas vägar genom utbildningssystemet och vidare till arbetslivet. Under våren 2021 genomförs fyra seminarier med olika teman, där resultatet presenteras och diskuteras. Seminarierna genomförs via Zoom.

Målgrupp

Alla verksamma inom förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning, lärarutbildning och studie- och yrkesvägledarutbildningen. Studie- och karriärvägledare från Malmö universitet och andra verksamheter inom kommuner. Alla som jobbar med barn och ungdomar (till exempel föreningar, organisationer).

Medverkande

Jonas Olofsson, professor, Malmö universitet.
Anna Singhateh, samordnare för MUVAH i Malmö stad.

ANMÄL DIG HÄR!

Slumpa en artikel