Gå direkt till innehållet

Studiebesök på Skurups Folkhögskola

  • Studiebesök på Skurups Folkhögskola2021-09-24

Välkomna till kombinerad nätverksträff och studiebesök! Vi har, tillsammans med Skånes folkhögskolor i samverkan, valt ut två folkhögskolor, i avsikt att ge en bred bild av hur folkhögskolan arbetar, dess verksamhet och deltagare.

Skurups folkhögskola representerar en historiskt traditionell folkhögskola. Det är en stor skola med ett brett kursutbud, av allmän kurs (gsk/gy) och en lång rad särskilda kurser, i huvudsak inom det estetiska området. Skurup har internat och deltagare från hela Sverige och bedriver, tillsammans med Fridhems folkhögskola, en filial i Malmö. Skurup har utöver de ordinarie folkhögskolekurserna även studiemotiverade kurser (SMF) och Etablerings- kurser på uppdrag av AF och SFI. Huvudman är Skurups folkhögskolas förening (ideell).

Anmälan via denna länk senast fredag 17 september.

Varmt välkomna!
Eva Ekmark & Skånes Folkhögskolor i samverkan

För ytterligare information kontakta Eva Ekmark eva.ekmark@malmo.se

Slumpa en artikel