Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Transspråkande/ flerspråkighet som resurs, en introduktion

  • 2021-03-09
    14:30 - 16:00

Transspråkande är ett förhållningssätt och ett arbetssätt som pedagoger väljer för att ta vara på  nyanlända och flerspråkiga elevers  språk,  tidigare kunskaper och identitet genom att se elevens  flerspråkighet som en tillgång i   lärandet. Den här mötesplatsen vänder sig till  Er pedagoger som är nya inom transspråkande och under två tillfällen möts vi för att utifrån kort teori visa praktiska exempel att prova i egen undervisning och skolvardag. Utifrån önskemål och behov  diskuterar vi möjligheter framåt.

Mötesplatsen hålls digitalt under två tillfällen: Det första tillfället är den 9/3 och den 8/4 har vi uppföljning och återkoppling, kl 14:30-16:00 båda gångerna. Anmäl dig här!

Vid frågor, kontakta johanna.soderlund@malmo.se

Slumpa en artikel