Evenemanget har avslutats.

Upplevelsebaserat lärande

Föreläsare: Ingrid Olsson, Per Dahlbeck

  • 2018-11-14
    14:00 - 16:00

Välkommen till en inspirationsträff om modellen ”upplevelsebaserat lärande” – lärande ute i samhället med språkutveckling i fokus.

Detta är en modell som utvecklats av Holmaskolan i Malmö.  Utifrån valt arbetsområde/tema väljer läraren en upplevelse utanför skolans fysiska territorium.  Det kan till exempel vara ett besök på ett museum, att utforska närmaste grönområde eller en kort tågresa. Man för- och efterarbetar upplevelsen i klassrummet efter en särskild struktur. Upplevelsen ska användas för att ge eleverna djupare språkförståelse och skapa inre bilder, som blir ett fortsatt stöd i deras lärande.  Holmaskolan har goda resultat med eleverna i de lägre årskurserna och arbetar nu med att anpassa modellen till klass 4-6.

Tid: 14/11 2018 kl 14-16

Pris: Gratis

Plats: Malmö Museer (lokal meddelas senare)

Målgrupp: Skolledare och lärare

Anmälan: senast 5/11 till marianne.bomgren@malmo.se.

Program:

Hur du genom upplevelser kan skapa lärande – här finns en modell för det. Holmaskolans rektor, Ingrid Olsson, och lärare från Holmaskolan redogör för sin modell Upplevelsebaserat lärande och erfarenheter kring arbetet.

Att kunna värdera lärandets kortsiktiga respektive långsiktiga effekter.  Per Dahlbeck, förskoleförvaltningen i Malmö och Malmö universitet, är en av två forskare som följt arbetet på Holmaskolan.

Tid för frågor och reflektion.

 

Vi som arrangerar träffen kallar oss ”Det utvidgade klassrummet”, en kunskapsallians bestående av olika förvaltningar i Malmö, Malmö universitet och Skoletjenesten på Sjælland.  Du kan läsa mer i vår temablogg på Pedagog Malmö.

 

Mötesplats:  

Mötesplatsens nr: 040-34 44 00

Mötesplatsens hemsida:

adress:
Malmöhusvägen 6, 20124, Malmö